Biuletyn informacyjny nr 215 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

17-07-2015 r.

Rewolucja w sklepikach szkolnych

Żegnajcie pączki, chipsy, batony i słodzone napoje! Polskie społeczeństwo zajmuje 10 miejsce w Europie wśród najbardziej otyłych, dlatego już wkrótce szkoły obejmie fast-foodowa prohibicja, a z półek sklepików i bufetów szkolnych zniknie wszystko, co wpływa na nadwagę i otyłość.

W związku z nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która została uchwalona 28 listopada 2014 roku, od 1 września w asortymencie sklepików szkolnych znajdą się m.in. kanapki na bazie razowego pieczywa z chudą wędliną, mleko bez dodatku cukru i koktajle owocowo-warzywne. Głównym celem rozporządzenia jest ograniczenie dostępu do środków spożywczych, które zawierają znaczne ilości składników niezalecanych do rozwoju dzieci.

Przeciwnicy nowych przepisów ostrzegają, że tak restrykcyjne zmiany mogą doprowadzić do tego, że prowadzenie sklepików stanie się nieopłacalne. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, autorzy projektu zupełnie nie uwzględniają wpływu proponowanej regulacji na mikroprzedsiębiorców, jakimi są sprzedawcy, ajenci oraz dostawcy żywności do placówek szkolnych. To najczęściej rodzinne przedsiębiorstwa, które nie będą w stanie podołać ekonomicznie nowym wymaganiom.

Konsultacje społeczne potrwają jeszcze przez kilka dni. Do 20 lipca 2015 każdy może kierować swoje uwagi odnośnie projektu rozporządzenia do Ministerstwa Zdrowia na adres mailowy dep-zp@mz.gov.pl.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Organizacja oddziałów sportowych w Zespole Szkół. Propozycja zapisu w statucie.
Propozycja zapisu organizacji oddziałów sportowych w statucie. 

Pobierz dokument

Wzór decyzji dyrektora przedszkola w sprawie zezwolenia na spełnianie przez ucznia/uczennicę obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem
 

Pobierz dokument

Zapisy w dzienniku zajęć przedszkola z uwzględnieniem „zasady 1/5” dla dzieci 3 i 4-letnich
Propozycja dotycząca zapisu zajęć w dzienniku przedszkola uwzględniająca zasadę 1/5 dla dzieci 3 i 4 - letnich wraz z komentarzem.

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - wychowawczego
Plan nadzoru pedagogicznego dla SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, uwzględnia aktualne przepisy nadzoru pedagogicznego, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016 oraz odniesienie do wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego.  

Pobierz dokument

Statut Gimnazjum (stan prawny na dzień 1 września 2015 r.)
Wzór statutu gimnazjum po dostosowaniu do wymogów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ( stan prawny na dzień 1 września 2015 r.).

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Oddział przedszkolny tz. "O" ma tygodniowo 25 godzin. Jak liczyć religię w ramach tych 25 godzin czy jako godziny dodatkowe?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Jakie dokumenty przedszkola podlegają archiwizacji?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy w księdze dzieci którą mam prowadzoną wg roku urodzenia w uwagach powinnam wpisać absolwent i datę ukończenia szkoły 31.08.2015 czy 26.06.2015 . Czy taki wpis powinien znajdować się tylko w księdze uczniów?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

W jakich sprawach Rada Pedagogiczna przedszkola podejmuje uchwały?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Ile godzin języka angielskiego powinno być od września w ,, zerówce''?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Masz problem? Daj sobie pomóc. Skorzystaj z bezpłatnej pomocy telefonicznej i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli!
116 111 – pod tym numerem anonimowo i bezpłatnie każdy młody człowiek może uzyskać pomoc i wsparcie. Eksperci pomagają też rodzicom i nauczycielom.”
Data: 2015-07-16

Czytaj więcej...

 

Walka z dopalaczami: spotkanie w MSW z udziałem Urszuli Augustyn
Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa w szkołach wzięła udział w spotkaniu, na którym omawiano działania nakierowane na walkę z dopalaczami.
Data: 2015-07-15

Czytaj więcej...

 

Posłowie Sejmu Dzieci i Młodzieży u szefowej MEN
Utworzenie Młodzieżowej Rady przy Sejmie RP – to jeden z tematów, o którym rozmawiano na środowym spotkaniu..
Data: 2015-07-15

Czytaj więcej...

 

„Edukacja globalna 2015″ – dotacje przyznane
Otwarty konkurs „Edukacja globalna 2015” rozstrzygnięty. W tegorocznej edycji dotacje na realizację zadań zleconych dla poszczególnych projektodawców otrzyma 14 projektów.
Data: 2015-07-14

Czytaj więcej...

 

Podstawy programowe dla nowych zawodów – rozporządzenie podpisane.
Dzięki podpisanemu dzisiaj rozporządzeniu, naukę w nowych zawodach będzie można rozpocząć już 1 września tego roku.
 
Data: 2015-07-10

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Zmieniony regulamin Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”
Data: 2015-07-14

Czytaj więcej...

 

Darmowe podręczniki dla uczniów klasy pierwszej drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum oraz informacje dotyczące „wyprawki szkolnej”.
Data: 2015-07-13

Czytaj więcej...

 

Portal Nasza edukacja – razem zmieniamy szkołę
Data: 2015-07-10

Czytaj więcej...

 

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
Data: 2015-07-10

Czytaj więcej...

 

Informacja o programie stypendialnym Fundacji Efekt Motyla
Data: 2015-07-07

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu