Biuletyn informacyjny nr 212 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

26-06-2015 r.

Poprawa bezpieczeństwa uczniów

Rada Ministrów podjęła we wtorek 23.06.2015 r. uchwałę w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią. Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018.

W bieżącym roku na realizację programu rząd przeznaczy 15 mln zł, a w kolejnych latach po 20 mln zł rocznie.

Program „Bezpieczna+”  to kontynuacja działania rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Działania realizowane  w ramach programu będą obejmowały m.in. bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, czyli opracowanie i rozpowszechnianie rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych. Ponadto kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach, utworzenie warunków do prowadzenia przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Jednym z celów programu jest również podniesie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnienie wśród pracowników szkół umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Główni adresaci programu to uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkół.

Realizacja działań będzie się odbywała we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

Źródło: www.men.gov.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2014/2015
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Placówki Niepublicznej w roku szkolnym 2014/2015
 

Pobierz dokument

Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych
 

Pobierz dokument

Dostosowanie statutu szkoły do zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.357)
Materiał dotyczący dostosowania statutu szkoły do ostatnich zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty. Składa się z 2 części (w pierwszej omówione są zmiany w prawie, które wpływają lub mogą wpływać na zmianę statutu; w drugiej - jak należy technicznie te zmiany wprowadzić). 

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Bursie szkolnej na rok szkolny 2014/2015
Forma raportu, który może być zaprezentowany na zebraniu rady pedagogicznej.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Uczeń w I klasie gimnazjum na świadectwie otrzymał oceny celujące z muzyki i plastyki, tym samym kończąc te przedmioty w gimnazjum. W następnym roku szkolnym, już jako uczeń klasy II, przeniósł się do innej miejscowości, i tam w szkole muzyka i plastyka realizowana była w klasie drugiej, gdzie otrzymał z tych przedmiotów oceny dobre. Czy one muszą być wpisane na świadectwie skoro są gorsze? Czy dyrektor może przepisać oceny z pierwszej szkoły i które oceny będą wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy osoba posiada kwalifikacje do nauki języka angielskiego w przedszkolu: z wykształceniem - pedagogiczne edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oraz posiadająca Certyfikat-Ctelc Licencjonowane Centrum egzaminacyjne Szczecin Poland? Drugi przypadek edukacja elementarna i język angielski.
Zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o odpowiedź na wątpliwość w jakich okolicznościach RP może uczniowi odmówić uczniowi zgody na egzamin klasyfikacyjny?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Mam pytanie dotyczące sytuacji co do której mam wątpliwość. Proszę o poradę. Otóż nauczyciel wystawił uczniowi zagrożenie z przedmiotu zgodnie z rozporządzeniem MEN i WSO. Obowiązku poinformowania rodziców ucznia szkoły ponadgimnazjalnej kl II nie dopełnił wychowawca. Czy nauczyciel tegoż przedmiotu powinien zmienić ocenę na pozytywną?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, składając dyrektorowi sprawozdanie z odbytego stażu powinien załączyć studium przypadku?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Rada Ministrów przyjęła program „Bezpieczna+”
Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”. Rada Ministrów podjęła we wtorek uchwałę w tej sprawie.
Data: 2015-06-23

Czytaj więcej...

 

„Wyprawa szkolna” 2015/2016 przyjęta przez Radę Ministrów
51 mln zł – tyle zaplanowano na realizację programu „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2015/2016. We wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Data: 2015-06-23

Czytaj więcej...

 

TK: brak możliwości zaskarżenia unieważnienia matury do sądu – zgodny z konstytucją
 „Procedura sądowa nie jest zdatna i nie jest adekwatna do weryfikacji prawidłowości unieważnienia matury z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań, stwierdzanego w toku sprawdzania pracy” – wskazał w poniedziałek Trybunał Konstytucyjny.
Data: 2015-06-22

Czytaj więcej...

 

PESEL na legitymacjach – prośba do szkół i przewoźników
W związku ze zbliżającymi się wakacjami, wiceminister Joanna Berdzik poprosiła kuratorów o zobowiązanie dyrektorów szkół do uzupełnienia legitymacji uczniów o numer PESEL, jeśli do tej pory tego nie zrobili.
Data: 2015-06-19

Czytaj więcej...

 

Klasyfikacja zawodów – rozporządzenie podpisane
Technik przemysłu mody, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik przetwórca ryb to trzy nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów dzięki podpisanej w piątek (19 czerwca) przez Ministra Edukacji Narodowej nowelizacji rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Data: 2015-06-19

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Gala Olimpijczyków 2015 r.
Data: 2015-06-23

Czytaj więcej...

 

Wyniki konkursu „Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo – Być przedsiębiorczym”
Data: 2015-06-23

Czytaj więcej...

 

Projekt PERSPEKTYWY Edukacyjno – zawodowe – narzędzia diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej.
Data: 2015-06-23

Czytaj więcej...

 

Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na lata 2016-2019
Data: 2015-06-19

Czytaj więcej...

 

Profilaktyka bezpieczeństwa w turystyce – „Bezpieczne Wakacje
Data: 2015-06-18

Czytaj więcej...

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu