Biuletyn informacyjny nr 211 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

19-06-2015 r.

Komentarz dotyczący zmian w systemie sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

W artykule 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały zamieszczone wszystkie zmiany dotyczące organizacji systemu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, które wchodzą w życie w różnych terminach, zaczynając od 31 marca 2015 r. Ustawę opublikowano 16 marca 2015 r. w Dz. U. poz. 357.

Oto najważniejsze ustalenia:

1. Zobowiązano organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, aby w terminie do dnia 31 października każdego roku, przedstawiał organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny wyniki odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych danej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust. 4 pkt 1).

2. Ustalono, że od 1 stycznia 2016 r. okręgowe komisje egzaminacyjne podlegają Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pod tym kątem zostały przebudowane zadania Centralnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Nadzór nad działalnością Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sprawuje nadal minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a nadzór nad działalnością okręgowych komisji egzaminacyjnych przejmuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (art. 9a, art. 9c ust. 1 i 2, art. 9d i art. 9e).

3. Zaznaczono, że w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, biorą w nim udział  także pracodawcy lub upoważnieni przez nich pracownicy oraz podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, lub upoważnieni przez nich pracownicy (art. 9c ust. 9).

Całość komentarza dostępna tutaj

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Bursie szkolnej na rok szkolny 2014/2015
Forma raportu, który może być zaprezentowany na zebraniu rady pedagogicznej.

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 – świetlica szkolna
 

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015
 

Pobierz dokument

Umowa na przetwarzanie danych
 

Pobierz dokument

Statut Bursy Międzyszkolnej
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Uczeń klasy I rozpoczął naukę w gimnazjum w oddziale specjalnym mając orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim. Po I semestrze w kolejnym orzeczeniu stwierdzono upośledzenie w stopniu umiarkowanym. Czy uczniowi temu należy założyć nowy arkusz ucznia dostosowany do stopnia upośledzenia?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Planuję zatrudnienie nauczyciela w ramach środków na realizację zajęć pochodzących z Unii Europejskiej do prowadzenia zajęć z podstawy programowej w placówce publicznej. Nauczyciel ten nie realizuje w naszej placówce obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. Nauczyciel którego planujemy zatrudnić posiada kwalifikacje zgodne z Kartą Nauczyciela, ma zaświadczenie z KRK. Czy w ramach projektu unijnego zatrudniamy go z Karty Nauczyciela czy z Kodeksu Pracy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o podanie informacji na temat przeprowadzenia zebrania Rady pedagogicznej w związku z zakończeniem ewaluacji. Obecni będą ewaluatorzy oraz przedstawiciel organu prowadzącego.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy szkoła i przedszkole powinny zakładać dzieciom karty dzieci sześcioletnich? Nie mogę znaleźć w przepisach podstawy prawnej, która nakazuje mi zakładanie tych kart, choć mają one symbole MEN, a dokładnie MEN-IV-2 lub karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, świetlicy MEN-IV/1. Nie mogę znaleźć też rozporządzenia, w którym są te dokumenty wykazane, a przecież funkcjonują ich symbole MEN-owskie? To samo z dziennikami lekcyjnymi, też mają symbole MEN-owskie.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o podanie kwot dotacji docelowej na podręczniki i materiały ćwiczeniowe w klasach I, II, i IV szkoły podstawowej.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Bezpieczne wakacje nad wodą – list minister edukacji do dyrektorów szkół
 – Przez ostatnie dwa miesiące utonęło w Polsce już ponad 60 osób. Uważam, tak jak i Państwo, że powinniśmy zrobić wszystko, by zapobiec tym dramatom – napisała w liście do dyrektorów szkół szefowa MEN.
Data: 2015-06-17

Czytaj więcej...

 

Wiceminister edukacji otrzymał najwyższe odznaczenie państwowe Mongolii
Sekretarz stanu w MEN Tadeusz Sławecki otrzymał w środę (17 czerwca) najwyższe odznaczenie państwowe Mongolii – Order Gwiazdy Polarnej, przyznane przez Prezydenta Republiki Mongolii Tsakhiagiina Elbegdorja, za szczególne zasługi na rzecz rozwijania współpracy polsko-mongolskiej..
Data: 2015-06-17

Czytaj więcej...

 

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły
– Jesteście liderami zmiany, która jest niezbędna i potrzebna – powiedziała w poniedziałek uczestnikom konferencji podsumowującej projekt „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” szefowa MEN.
Data: 2015-06-15

Czytaj więcej...

 

Rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (tzw. stary egzamin ‎zawodowy)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dla absolwentów szkół zawodowych, którzy rozpoczęli naukę przed 1 września 2012 r.) odbywa się w dniach od 15 czerwca do 17 lipca 2015 r.
Data: 2015-06-15

Czytaj więcej...

 

Przed wakacjami – co warto wiedzieć? Bezpieczny wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży
Rodzicu, o tym musisz pamiętać!
Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty.
Data: 2015-06-15

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Laureat etapu ogólnopolskiego Konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór” z województwa dolnośląskiego.
Data: 2015-06-17

Czytaj więcej...

 

Szkolenie pt. "Przeciwdziałanie narkomanii w szkole”
Data: 2015-06-17

Czytaj więcej...

 

Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Data: 2015-06-16

Czytaj więcej...

 

Finał konkursu „Jestem bezpieczny w domu w szkole i na drodze”
Data: 2015-06-16

Czytaj więcej...

 

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r do 31 maja 2015 r
Data: 2015-06-16

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu