Biuletyn informacyjny nr 210 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

12-06-2015 r.

Komentarz dotyczący zmian w nadzorze pedagogicznym nad szkołami

W artykule 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały zamieszczone wszystkie zmiany dotyczące nadzoru pedagogicznego. Ustawę opublikowano 16 marca 2015 r. w Dz. U. poz. 357. Zmiany dotyczące nadzoru pedagogicznego weszły w życie częściowo dnia 31 marca 2015 r. a częściowo wchodzą dnia 1 września 2015 r. – oto najważniejsze:

1. Dodano nowy art. 21a, który określa, że szkoły podejmują niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

Działania szkół dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

5) zarządzania szkołą.

2. Przedefiniowano dotychczasowy art. 33 ust. 1 i obecnie nadzór pedagogiczny polega na:

1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół.

Całość komentarza dostępna tutaj.    

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Statut Bursy Międzyszkolnej
 

Pobierz dokument

Regulamin Bursy Międzyszkolnej
 

Pobierz dokument

Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych
Arkusz obserwacji zajęć został opracowany na podstawie aktualnych przepisów, tj. Rozporządzenia MEN z dnia 7. 10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (ze zm.). Dokument jest propozycją dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 – wariant 2
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2014/2015

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Uczeń ma upośledzenie w stopniu głębokim i jest objęty indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Zajęcia są zalecone w orzeczeniu przez Poradnię Psychologiczną na okres 5 lat od 2012 do 2017 roku. 23 czerwca 2015 uczeń kończy 18 lat. Rodzice chcą zrezygnować z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zaleconych dla ucznia. Jaka jest procedura rezygnacji rodziców z wyżej wymienionych zajęć? Co powinni zrobić rodzice,żeby zrezygnować z zajęć-wystarczy oświadczenie rodziców-czy też zmieniające orzeczenie poradni? Proszę o podanie podstawy prawnej.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jaką dokumentację powinno prowadzić przedszkole w czasie pełnienia dyżuru wakacyjnego?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy organ prowadzący może zlikwidować szkołę poprzez wygaszanie, jeżeli w obwodzie tej szkoły są uczniowie i rodzice zgłaszają chęć przysłania ich do tej szkoły? Czy termin "wygaszanie" nie powinno się stosować tylko wypadku braku naboru (np. 0 dzieci z danego rocznika)?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy przedmiot podstawy przedsiębiorczości w liceum może być realizowany blokowo i okresowo? Gdzie znajdę informacje o tym, jakie przedmioty w gimnazjum i liceum można realizować blokowo i okresowo?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy od 1 września 2015r j. angielski może prowadzić firma zatrudniona przez przedszkole- nieodpłatnie dla wszystkich dziec 3,4,5 - l. Czy dla 5-l musi być zatrudniony nauczyciel posiadający kwalifikacje do j. ang.?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Ratujemy i uczymy ratować
Urszula Augustyn – Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa w Szkołach wzięła udział w finale 4. ogólnopolskiego konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować”, organizowanego przez Fundację Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Data: 2015-06-10

Czytaj więcej...

 

Szkoła bez stopni?
– Lubię szkołę bez stopni – powiedziała we wtorek minister edukacji na konferencji „Szkoła bez stopni – jak to zrobić?”, zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i program „Szkoła Ucząca Się”.
Data: 2015-06-09

Czytaj więcej...

 

Podręcznik MEN – formularze umożliwiające złożenie zapotrzebowania i wniosku udostępnione
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, udostępniamy Państwu w strefie SIO2 (strefie dla zalogowanych) formularze umożliwiające złożenie: – przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Zapotrzebowania na podręcznik zapewniany przez MEN
Data: 2015-06-08

Czytaj więcej...

 

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli – podpisane
Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała w środę (3 czerwca) rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.
Data: 2015-06-05

Czytaj więcej...

 

Jak poradzili sobie szóstoklasiści na tegorocznym sprawdzianie? – prezentacja wyników
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięć szóstoklasistów. Zdecydowana większość z nich świetnie poradziła sobie z zadaniami – powiedzieli szefowa MEN i dyrektor CKE prezentując wyniki tegorocznego sprawdzianu.
Data: 2015-05-29

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

ROZSTRZYGNIECIE DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU „SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO”
Data: 2015-06-10

Czytaj więcej...

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA
Data: 2015-06-09

Czytaj więcej...

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE NA INSTRUKTORA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH
Data: 2015-06-09

Czytaj więcej...

 

Podsumowanie akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”
Data: 2015-06-09

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do udziału w szkoleniu w ramach projektu „Droga do sukcesu – narzędzia diagnozujące kompetencje zawodowe osób dorosłych”
Data: 2015-06-09

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu