Biuletyn informacyjny nr 209 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

29-05-2015 r.

Raport nt. problemów z matematyką

Analitycy Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji - Eurydice wyliczyli, że w ramach obowiązkowej edukacji szkolnej w Polsce na lekcje matematyki poświęca się zaledwie 13,5% całego czasu nauczania w szkole podstawowej i 10,5% w gimnazjum. Są to najniższe wskaźniki w Europie.

W Finlandii, która chlubi się mianem najlepszego w Europie systemu edukacyjnego, kurs matematyki w ramach dziewięcioletniej obowiązkowej edukacji trwa 912 godzin zegarowych. W krajach sąsiadujących z Polską liczba programowych godzin jest bardzo zbliżona – w Niemczech są to 1243 godziny, w Czechach 1018, a na Słowacji 926. Dla porównania, w Polsce kurs matematyczny obejmuje jedynie 578 godzin przez sześć lat kształcenia w podstawówce i trzy lata nauki w gimnazjum.

Niewielka ilość godzin nauki liczenia przekłada się na mizerne efekty kształcenia. Na sprawdzianie szóstoklasisty wyniki z części matematycznej są zdecydowanie niższe od wyników z części humanistycznej. Natomiast w latach 2012-2014 średni wynik egzaminu gimnazjalnego w zakresie matematyki nie przekroczył połowy możliwych do zdobycia punktów.

Obecny system nauczania matematyki potęguje w uczniach niechęć do matematyki. Blisko rok temu Minister Edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska zapowiedziała stworzenie programu wspierającego nauczanie matematyki. Do tej pory nie zdradzono jednak na czym miałby polegać program i kiedy zostanie wdrożony.

Źródło: www.rp.pl 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 – wariant 2

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w Przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015
Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola zawiera: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje. 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Szkoły Ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015
Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej obejmujące: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje.  

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2014/2015
Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły podstawowej obejmujące: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje. 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Uczeń ma Zespół Aspergera i normę intelektualną. Czy zajęcia rewalidacyjne, zalecane przez Poradnię PP może prowadzić nauczyciel bez kwalifikacji do oligofrenopedagogiki?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

W specjalnym ośrodku funkcjonują trzy szkoły, przedszkole, internat. W związku z tym czy tworzenie koncepcji pracy, planów pracy, planu nadzoru musi odbywać się dla każdej jednostki oddzielnie czy mogą to być dokumenty wspólne dla całej placówki?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Jeżeli w tym roku szkolnym w szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna całościowa to czy można odstąpić od wcześniej zaplanowanej ewaluacji wewnętrznej ?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Złożyłam rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora z dniem 31 sierpnia 2015 r. Praktycznie nie ma dla mnie godzin w projekcie organizacyjnym. WO zażądał poprawy projektu i rozdzielenia 35 godzin języka polskiego (jestem polonistką) na 3 osoby i wyszło 15, 10 i 10 dla mnie. Dziś dostałam informację, że mam uzupełniać etat w innej szkole w wysokości 8 godzin. Nie chcę tego uzupełnienia, wolałabym, aby mnie zwolniono z artykułu 20 KN, mogę przejść na emeryturę. Czy mogę się nie zgodzić na to uzupełnianie etatu i jakie konsekwencje tego by były?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielka przebywała na urlopie zdrowotnym od 01.03.2014r. do 28.02.2015, następnie przebywała od 01.03.2015 do 19.05.2015 na zwolnieniu lekarskim. Obecnie czeka na decyzję z ZUS o przyznaniu renty. Czy można przyznać nauczycielce urlop wypoczynkowy za 2015r.? Czy może skorzystać z urlopu bezpłatnego zaraz po L - 4?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Jak pomóc szkole w zainteresowaniu uczniów książką? – konferencja z udziałem szefowej MEN
Rola domu i szkoły w wychowaniu czytelnika – to jeden z tematów czwartkowego spotkania, w którym wzięła udział szefowa MEN.
Data: 2015-05-28

Czytaj więcej...

 

Przed Nami Noc Bibliotek! Groza nie czytać…
Uwaga! Już wkrótce XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom i pierwsza ogólnopolska Noc Bibliotek! Wszystkie szkoły zapraszamy do udziału w obu wydarzeniach!
Data: 2015-05-27

Czytaj więcej...

 

Program „Książki naszych marzeń” przyjęty przez rząd
– Jeszcze w tym roku na zakup książek do bibliotek szkolnych trafią w sumie 24 miliony zł. To początek. Przed nami program wieloletni – mówi minister Joanna Kluzik-Rostkowska.
Data: 2015-05-26

Czytaj więcej...

 

Projekt: praca. Debata o szkolnictwie zawodowym z udziałem szefowej MEN
Jak dobrze wybrać ścieżkę edukacyjną, żeby bez problemów wejść na rynek pracy? – na to pytanie odpowiadali uczestnicy poniedziałkowej (25 maja) debaty dotyczącej szkolnictwa zawodowego. Wśród nich minister Joanna Kluzik-Rostkowska.
Data: 2015-05-25

Czytaj więcej...

 

Posiedzenie Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu w Brukseli
Ewa Dudek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej przewodniczyła polskiej delegacji w Brukseli. Rada UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu w formacie edukacja i młodzież odbyła się w poniedziałek, 18 maja 2015 r.
Data: 2015-05-20

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i technikach w roku szkolnym 2014/2015.
Data: 2015-05-27

Czytaj więcej...

 

Projekt pn. „Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja”
Data: 2015-05-27

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs pn. „Zaraź nas swoją pasją”
Data: 2015-05-27

Czytaj więcej...

 

Nowy wzór legitymacji szkolnej
Data: 2015-05-25

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolskie badanie dot. używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych.
Data: 2015-05-22

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu