Biuletyn informacyjny nr 208 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

22-05-2015 r.

Co czwarty gimnazjalista nie opanował podstaw języka obcego

Z Europejskiego Badania Kompetencji Językowej wynika, że poziom znajomości języka obcego wśród polskich gimnazjalistów na tle młodzieży z innych państw UE jest zatrważająco niski. Badania pokazały, że co czwarty uczeń po sześciu latach nauki języka obcego (trzy lata w szkole podstawowej i trzy lata w gimnazjum) nie opanował go nawet w stopniu podstawowym.

Według opinii Magdaleny Roweckiej, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE, polski system edukacji wymaga przeprowadzenia niezwłocznej reformy.

Jak pokazują badania słabe wyniki polskich gimnazjalistów to pokłosie sposobu, w jaki uczy się języków w szkole. Zajęcia są monotonne, prowadzone w formie wykładowej i skoncentrowane na nauce gramatyki.

- W przypadku nauki języka obcego, to nie teoria, a praktyka czyni mistrza. Przy skutecznym uczeniu się języka minimum to cztery lekcje tygodniowo. W przypadku polskich szkół zwykle jest ich mniej, a na dodatek zajęcia odbywają się w dużych grupach – mówi ekspert Magdalena Rowecka.

Konsekwencją tej sytuacji jest to, że co czwarty uczeń korzysta z korepetycji lub systemu prywatnych szkół językowych. Jednak nie każdego rodzica na to stać, a w związku z tym między poziomem wiedzy dzieci powstają duże dysproporcje. Już w 2018 roku wyniki sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego z języków obcych będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji do liceów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Źródło: wprost.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w Przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015
Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola zawiera: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje. 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Szkoły Ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015
Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej obejmujące: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje.  

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2014/2015
Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły podstawowej obejmujące: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje. 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Placówki Niepublicznej w roku szkolnym 2014/2015
Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora placówki niepublicznej zawiera: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje. 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015
Dokument jest podsumowaniem pracy szkoły gimnazjalnej z propozycją działań naprawczych w zakresie działań dydaktycznych.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: jaki poziom nauczania języka obcego - III.0 czy III.1 wpisać do arkusza ocen uczniowi, który uczy się w gimnazjum języka niemieckiego od początku (nie uczył się go w szkole podstawowej i nie ma na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z tego przedmiotu) , natomiast teraz w gimnazjum, po samodzielnym wyrównaniu zaległości jest w grupie, która kontynuuje naukę j. niemieckiego - III.1?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Ilu opiekunów należy zapewnić na 41 uczestników wycieczki autokarowej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jakie nowe uregulowania prawne obowiązują od 1 stycznia 2015r. w zakresie ochrony danych osobowych i muszą być wprowadzone w szkole?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop dla nauczyciela zatrudnionego od 1 września 2015 do 30 czerwca 2015 r. (czy będzie to 56 dni - 14 dni okres ferii) czy pozostałe 4 dni w czerwcu do końca miesiąca mogę odjąć i uznać, że nauczyciel wykorzystał urlop i wypłacić ekwiwalent za 38 dni ?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Jeżeli w tym roku szkolnym w szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna całościowa to czy można odstąpić od wcześniej zaplanowanej ewaluacji wewnętrznej ?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Posiedzenie Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu w Brukseli
Ewa Dudek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej przewodniczyła polskiej delegacji w Brukseli. Rada UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu w formacie edukacja i młodzież odbyła się w poniedziałek, 18 maja 2015 r.
Data: 2015-05-20

Czytaj więcej...

 

Bursa i internat szansą na lepszą edukację – konferencja z udziałem wiceministra edukacji
Sekretarz stanu Tadeusz Sławecki wziął udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli – Wychowawców Burs i Internatów „Bursa i internat szansą na lepszą edukację”, zorganizowanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i Bursę Międzyszkolną Nr 2 w Zamościu.
Data: 2015-05-15

Czytaj więcej...

 

Minister edukacji na 6. Warszawskich Targach Książki
 – Jeszcze w tym roku na zakup książek do bibliotek szkolnych trafią 24 miliony zł. To początek. Przed nami program wieloletni – przypomniała minister Joanna Kluzik-Rostkowska na otwarciu 6. Warszawskich Targów Książki.
Data: 2015-05-14

Czytaj więcej...

 

Monitoring rynku podręczników – informacja dla dyrektorów szkół
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi stały monitoring rynku podręczników pod kątem możliwego naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję.
Data: 2015-05-13

Czytaj więcej...

 

Darmowe podręczniki dla gimnazjalistów – wizyta szefowej MEN w Łodzi
– 1 września 2014 r. darmowe podręczniki dostali pierwszoklasiści ze szkół podstawowych. W tym roku darmowe książki i ćwiczenia otrzymają drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów. Do 2017 r. darmowe podręczniki będą mieli wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – przypomniała w środę (13 maja) w Łodzi szefowa MEN.
Data: 2015-05-13

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Wyniki konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.
Data: 2015-05-20

Czytaj więcej...

 

Program edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży: „Gramy w Radę, damy radę”.
Data: 2015-05-19

Czytaj więcej...

 

Program edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży: „Gramy w Radę, damy radę”.
Data: 2015-05-19

Czytaj więcej...

 

Ocena projektów realizowanych w ramach V edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.
Data: 2015-05-18

Czytaj więcej...

 

Konferencja „Równa szkoła - szkoła bez dyskryminacji” 25-26 maja 2015 r. Warszawa
Data: 2015-05-18

Czytaj więcej...

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu