Biuletyn informacyjny nr 207 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

15-05-2015 r.

Komentarz dotyczący zmian koniecznych do wprowadzenia w statutach szkół z dniem 1 września 2015 r.

W artykule 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały zamieszczone wszystkie zmiany dotyczące koniecznej aktualizacji statutów szkół. Ustawę opublikowano 16 marca 2015 r. w Dz. U. poz. 357.

Wszystkie zmiany dotyczące statutów szkół dla młodzieży oraz dla dorosłych w zakresie oceniania wchodzą w życie 1 września 2015 r. Do tego dnia obowiązują dotychczasowe zasady oceniania uczniów.

Statuty szkół muszą zostać uzupełnione o nową kompetencję z zakresu stanowiących organu szkoły, jakim jest rada pedagogiczna.

Po uzyskaniu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego (przekazanej nie później niż do dnia 31 sierpnia danego roku) rada pedagogiczna w formie uchwały ustali sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły – art. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Pozostałe zmiany konieczne w statutach szkół znalazły się w nowym rozdziale ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) – jest to rozdział 3a o tytule Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych.

Głównym uregulowaniem ustawowym, które zamieszczono w art. 44b ust. 10 jest stwierdzenie, że szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

Całość komentarza dostępna tutaj

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zasady dopuszczania do użytku szkolnego programu nauczania – obowiązujący stan prawny od 8 lipca 2014 r.
 

Pobierz dokument

Regulamin przechowywania i ochrony danych osobowych w przedszkolu / szkole
 

Pobierz dokument

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela religii
 

Pobierz dokument

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela języka angielskiego
 

Pobierz dokument

Instrukcja: Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego w przedszkolu/szkole
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o określenie, czy organizacja zajęć języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych, oczywiście na tym samym poziomie, ale z podziałem na bardziej zaawansowany poziom i mniej zaawansowany, z możliwością zmiany grupy w trakcie roku szkolnego może być innowacją pedagogiczną?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Kto może odroczyć dziecko 6-letnie od obowiązku szkolnego (ur.2009r.) dyrektor przedszkola z sąsiedniej miejscowości, do którego uczęszcza dziecko (nie mieszka), czy dyrektor obwodowej szkoły w miejscowości, w której zamieszkuje?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

W przypadku głębokiej dysleksji rozwojowej ucznia gimnazjum, dyrektor ma możliwość zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego. Czy rodzić(dziecko) może wybrać, z którego języka będzie zwolniony?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy osoba pełniąca funkcję kierowniczą w nadzorze pedagogicznym szkoły może być jednocześnie dyrektorem zaocznej szkoły niepublicznej o tym samym profilu i mającą siedzibę w tym samym miejscu? (konflikt interesów...?)
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel polonista może prowadzić zajęcia etyki w szkole ponadgimnazjalnej?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Monitoring rynku podręczników – informacja dla dyrektorów szkół
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi stały monitoring rynku podręczników pod kątem możliwego naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję.
Data: 2015-05-13

Czytaj więcej...

 

Darmowe podręczniki dla gimnazjalistów – wizyta szefowej MEN w Łodzi
– 1 września 2014 r. darmowe podręczniki dostali pierwszoklasiści ze szkół podstawowych. W tym roku darmowe książki i ćwiczenia otrzymają drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów. Do 2017 r. darmowe podręczniki będą mieli wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – przypomniała w środę (13 maja) w Łodzi szefowa MEN.
Data: 2015-05-13

Czytaj więcej...

 

Monitorowanie podstawy programowej kształcenia w zawodach – do 22 maja 2015 r.
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej serdecznie zaprasza dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych do udziału w trzecim etapie monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ).
Data: 2015-05-11

Czytaj więcej...

 

Europa Regionów – nowe otwarcie
Minister Sekretarz stanu w MEN – Tadeusz Sławecki we wtorek (5 maja) wziął udział w panelu dyskusyjnym Wyzwania dla współpracy na wschodniej granicy Unii Europejskiej: możliwości, silne partnerstwa i wspólne zagrożenia. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach obrad Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie pod hasłem ,,Europa Regionów – nowe otwarcie’’.
Data: 2015-05-05

Czytaj więcej...

 

Minister edukacji na Europejskim Kongresie Samorządów
Finansowanie oświaty w Polsce i Europie z perspektywy samorządu – to temat dyskusji, w której w poniedziałek (4 maja) wzięła udział szefowa MEN..
Data: 2015-05-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Wyniki VIII edycji wojewódzkiego konkursu Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956
Data: 2015-05-13

Czytaj więcej...

 

Zwalczanie nielegalnego hazardu
Data: 2015-05-13

Czytaj więcej...

 

Stanowisko MEN w sprawie obowiązkowej nauki języka obcego nowożytnego
Data: 2015-05-13

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski konkurs historyczny „Polska i Polacy w II wojnie światowej”
Data: 2015-05-13

Czytaj więcej...

 

I Ogólnopolskie Mistrzostwa Pracowników Oświaty w Badmintonie
Data: 2015-05-13

Czytaj więcej...

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu