Biuletyn informacyjny nr 206 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

08-05-2015 r.

Jednolite terminy rekrutacji w szkołach

Z dniem 1 stycznia 2016 r. ma wejść w życie projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Zgodnie z powyższym rozrządzeniem w całym kraju będą obowiązywały jednolite terminy naboru oraz zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu do pierwszych klas m.in. gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych czy sportowych podstawówek.

Na przykład będzie można uzyskać dodatkowe 5 pkt za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, a za wynik egzaminu z języka polskiego do 20 pkt. Ponadto max. 2 pkt uczniowie pozyskają za aktywność na rzecz innych ludzi w szkołach ponadgimnazjalnych.

Obecnie, jak tłumaczy MEN terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także składania dokumentów różnią się dla szkół podstawowych w poszczególnych gminach, a w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – w poszczególnych województwach. Podobna sytuacja dotyczy sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów postępowania rekrutacyjnego.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna    

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Prowadzenie oraz wzór karty ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych
 

Pobierz dokument

Instrukcja archiwalna
 

Pobierz dokument

Powołanie i wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 

Pobierz dokument

Oświadczenie o dochowaniu tajemnicy
 

Pobierz dokument

Skreślenie ucznia z listy uczniów – tryb postępowania
Materiał dotyczy problematyki skreślenia ucznia z listy uczniów. Poza szczegółową procedurą postępowania zawiera praktyczne wzory dokumentów do wykorzystania, a także wiele rad i wskazówek, które pozwalają oswoić to trudne zagadnienie. 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jak wygląda w świetle obecnego stanu prawnego procedura wyboru podręczników przez nauczycieli? Czy jest termin do którego dyrektor szkoły musi podać do wiadomości publicznej szkolny zestaw podręczników? Czy szkolny zestaw podręczników opiniuje rada pedagogiczna i rada rodziców?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel w roku szkolnym 2014/2015 uczy j.polskiego, historii. Od przyszłego roku planowana jest mu edukacja wczesnoszkolna kl. I. Nauczyciela ma kwalifikacje w tym kierunku. Czy taka zmiana to jest zmiana stanowiska pracy i wymaga zgody zgodnie z art. 18?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Uczniowie niesłyszący są zwolnieni z drugiego języka. Z planu ramowego pozostają godziny na drugi język. Jeżeli na jeden przeznaczymy 3 godziny w całym cyklu. Na jakie inne zajęcia edukacyjne można przeznaczyć te godziny. Jeżeli w nazwie jest gimnazjum specjalne to czy mogą mieć 220 godzin techniki.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Do jakiego wieku uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim powinien mieć obowiązek szkolny?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jakie uprawnienia przysługują nauczycielowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym? Czy nauczyciel posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym może prowadzić zajęcia w klasach łączonych (V+VI). Łączna liczba uczniów do 24? Czy wymiar czasu pracy nauczyciela posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności 35 godzin tygodniowo wiąże się z obniżką pensum z 18 godzin na 15,76 godzin? Czy 15 min przerwa na gimnastykę jest odliczana od pensum nauczyciela?
Zatrudnienie (Kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Europa Regionów – nowe otwarcie
Sekretarz stanu w MEN – Tadeusz Sławecki we wtorek (5 maja) wziął udział w panelu dyskusyjnym Wyzwania dla współpracy na wschodniej granicy Unii Europejskiej: możliwości, silne partnerstwa i wspólne zagrożenia. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach obrad Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie pod hasłem ,,Europa Regionów – nowe otwarcie’’.Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) ogłasza konkurs na realizację zadania: „Edukacja globalna 2015”
Data: 2015-05-05

Czytaj więcej...

 

Minister edukacji na Europejskim Kongresie Samorządów
Finansowanie oświaty w Polsce i Europie z perspektywy samorządu – to temat dyskusji, w której w poniedziałek (4 maja) wzięła udział szefowa MEN.
Data: 2015-05-04

Czytaj więcej...

 

Konkurs na realizację zadania publicznego „Edukacja globalna 2015″
Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) ogłasza konkurs na realizację zadania: „Edukacja globalna 2015
Data: 2015-05-04

Czytaj więcej...

 

Wizyta saudyjskiej Komisji Ewaluacji Edukacji w MEN
Polskie doświadczenia w reformowaniu edukacji, rozwiązania dotyczące obniżenia wieku szkolnego, ocena jakości pracy szkół – to tylko niektóre tematy, o których dyskutowano w trakcie spotkania z przedstawicielami Komisji Ewaluacji Edukacji Królestwa Arabii Saudyjskiej. Jana Karskiego. Spotkanie odbyło się w Sejmie, a otworzył je Marszałek – Radosław Sikorski.
Data: 2015-04-28

Czytaj więcej...

 

Egzamin zawodowy – lepsza organizacja, sprawniejszy przebieg
Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała w poniedziałek (27 kwietnia) rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Data: 2015-04-27

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Informacja dotycząca przekazania listy dzieci nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016
Data: 2015-05-05

Czytaj więcej...

 

Szkolenie: „Komunikacja międzykulturowa”
Data: 2015-05-04

Czytaj więcej...

 

Wyniki konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór”
Data: 2015-04-30

Czytaj więcej...

 

Broszura związana z 60 rocznicą powstania flagi Unii Europejskiej
Data: 2015-04-30

Czytaj więcej...

 

Program stypendialny „Mistrzowie CHEMII”
Data: 2015-04-28

Czytaj więcej...

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu