Biuletyn informacyjny nr 204 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

17-04-2015 r.

Niska jakość edukacji

Wiele szkół spełnia jedynie minimalne wymagania określane w podstawie programowej.

Analiza opublikowana w raporcie „Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2013–2014", odsłania niedoskonałości polskiego systemu szkolnictwa. Okazuje się, że nauczyciele tylko w niewielkim stopniu kształtują umiejętności matematyczne uczniów i nie pomagają im odnaleźć się w świecie nowych technologii. W sprawozdaniu wytknięto również archaiczny sposób nauczania.

Z not, jakie wizytatorzy kuratorium przyznali szkołom wynika, że aż 6% polskich podstawówek spełnia jedynie minimalne standardy realizacji podstawy programowej, a w 1,6% wszystkich szkół kontrola wykazała konieczność wprowadzenia programu naprawczego. Szkoły z najniższą notą zostaną ponownie skontrolowane w ciągu 3 lat.

Konsekwencją publikacji raportu są liczne komentarze dyrektorów szkół, którzy narzekają na zbiurokratyzowany system edukacji oraz na zbyt szczegółowe ministerialne wytyczne dotyczące realizacji podstawy programowej. Utrudniają one nauczycielom korzystanie z autorskich pomysłów i indywidualną pracę z uczniem.

Eksperci rekomendują szkołom promowanie metodyki nowoczesnego nauczania, która oparta jest na prowadzeniu zajęć w taki sposób, by w trakcie ich trwania maksymalnie aktywizować uczniów.

Źródło: www.rp.pl 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zakres obowiązków nauczyciela w szkole stowarzyszeniowej
 

Pobierz dokument

Awans zawodowy – podstawowe obowiązki dyrektora szkoły oraz terminy i sposób przygotowania
 Awans zawodowy - vademecum dyrektora szkoły.

Pobierz dokument

Akt założycielski niepublicznej szkoły podstawowej/ niepublicznej szkoły podstawowej integracyjnej
 

Pobierz dokument

Opinia Rady Pedagogicznej nt. pracy dyrektora przedszkola
Propozycję dokumentu - opinię rady pedagogicznej nt. pracy dyrektora - można wykorzystać w każdym przedszkolu po nieznacznej modyfikacji dostosowującej zapisy do konkretnej placówki. 

Pobierz dokument

Co każda szkoła umieszcza na stronie BIP
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jak z punktu widzenia prawnego i organizacyjnego najlepiej rozwiązać zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, wynikajace z zaleceń orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej? W jakich godzinach mogą się odbywać te zajęcia np. logopedia, SI ( niepłatne ) wchodzace w zakres zajęć rewalidacyjnych, które prowadzą nauczyciele-specjaliści, a nie nauczyciel przedszkola? Czy zajęcia mogą się odbywać w czasie pięciu godzin realizacji podstawy programowej, jeżeli dziecko przebywa tylko te godziny w przedszkolu czy po realizacji tych godzin?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy w umowie o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem kontraktowym mogę zamieścić zapis zatrudnienia na stanowisku nauczyciela o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć (zajęcia świetlicowe i dydaktyczne) w wymiarze 1/2 etatu. Czy muszę określić również pensum tj. 5/18 i 6/26.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela nadal wystarczy orzeczenie jednego tylko lekarza, czy coś się zmieniło?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Od 1 lutego zostałam dyrektorem nowego przedszkola 2-oddziałowego. Jestem zatrudniona jako nauczyciel w tej placówce oraz dyrektor na 4,5 lat. Czy mogę zatrudnić jednego z nauczycieli na zastępstwo na czas pełnienia stanowiska dyrektora? Jak mam to zrobić, aby po wygaśnięciu powołania na dyrektora powrócić na miejsce pracy nauczyciela?
Zatrudnianie (kodeks pracy

Odpowiedź eksperta

 

W przypadku: gdy kontrola RIO stwierdzi nieprawidłowe naliczanie dotacji z lat ubiegłych przez UM na niekorzyść przedszkola- czy przedszkolu przysługuje zwrot dotacji po likwidacji tej placówki? Czy jest ustalony termin wnoszenia takich roszczeń?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Rok Szkoły Zawodowców – spotkanie minister edukacji z przedsiębiorcami i pracodawcami
Organizacja praktyk zawodowych, potrzeba dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – to tylko niektóre tematy, jakie we wtorek (14 kwietnia) poruszyła szefowa MEN na spotkaniu z przedstawicielami biznesu.
Data: 2015-04-14

Czytaj więcej...

 

Materiały dla maturzystów – informacja CKE
W czwartek 16 kwietnia rozpoczęła się dostawa do szkół dwóch publikacji stanowiących materiały pomocnicze do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r.
Data: 2015-04-14

Czytaj więcej...

 

Finał konkursu na wyłonienie polskiej delegacji na IV Europejskie Wysłuchanie Młodzieży w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu
W gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się podsumowanie wojewódzkich konkursów na wyłonienie polskiej delegacji reprezentującej nasz kraj w IV Europejskim Wysłuchaniu Młodzieży w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu, które odbędzie się w październiku 2015 r. jako jedno z oficjalnych wydarzeń prezydencji luksemburskiej.
Data: 2015-04-09

Czytaj więcej...

 

Zmiana terminu konferencji „Opracowanie koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych”
Informujemy, iż w związku z bardzo dużym zainteresowaniem konsultacjami publicznymi dotyczącymi opracowania koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych, zmieniony zostanie termin konferencji, która miała odbyć się w dniu 28 kwietnia br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej na 8 czerwca 2015 r. w Warszawie.
Data: 2015-04-07

Czytaj więcej...

 

Badanie ankietowe na temat używania przez uczniów substancji psychoaktywnych
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii przystępują od kwietnia b.r. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych.
Data: 2015-04-02

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

CKP we Wrocławiu – Autoryzowany Partner Szkoleniowy.
Data: 2015-04-13

Czytaj więcej...

 

Załącznik do umowy dotacji z dnia 26 marca 2015 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
Data: 2015-04-13

Czytaj więcej...

 

Kampania ,,Dziewczyny na politechniki” – Ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn
Data: 2015-04-10

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do udziału w konkursie na esej „Das Ohr der erste Lehrmeister der Sprache”
Data: 2015-04-10

Czytaj więcej...

 

Konferencja naukowa: „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń”
Data: 2015-04-10

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu