Biuletyn informacyjny nr 200 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

20-03-2015 r.

Komentarz dotyczący szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły

Parlament uchwalając zmianę ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. (DZ. U. z 2014 r. poz. 7, oraz z 2014 r. poz. 811) ustalił w art. 20zh, że:

1. w przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły decyduje dyrektor szkoły,

2. uczeń jest przyjmowany do innego typu publicznej szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej,

3. w przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Minister Edukacji Narodowej uzyskała w ustawie delegację prawną, aby w drodze rozporządzenia, określić szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a także przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego, uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.

Minister Edukacji Narodowej podpisała w dniu 31 grudnia 2014 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz. U. z 2015 r. poz. 24), które weszło w życie 16 stycznia 2015 r.

Całość komentarza dostępna tutaj.   

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zakres obowiązków sprzątaczki
Wzór dokumentu dla każdego typu placówki - zakres obowiązków sprzątaczki. 

Pobierz dokument

Zakres obowiązków woźnego
Wzór dokumentu dla każdego typu placówki - zakres obowiązków woźnego. 

Pobierz dokument

Statut zespołu szkół – szkoły podstawowej i gimnazjum
Przykładowy statut zespołu szkół nadany przez organ stanowiący jst. 

Pobierz dokument

Zakres obowiązków konserwatora - palacza
Wzór dokumentu - zakres obowiązków konserwatora - palacza dla każdego typu placówki. 

Pobierz dokument

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Od nowego roku szkolnego, chcę wprowadzić naukę pływania w ramach zajęć wychowania fizycznego w klasach II-III. Zajęcia będą odbywały się na basenie oddalonym od szkoły o 30 km. Jak rozpisać zajęcia w dzienniku? Co z czasem dojazdu i powrotu do szkoły?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy jest obowiązek zamieszczenia w statucie zapisu o sposobie poprawy oceny proponowanej. Jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej i co taki zapis powinien zawierać?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy można wykluczyć małżonka z grupy uprawnionych do korzystania z ZFŚS, skoro ustawa wyraźnie mówi o członkach rodziny?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Będąc na kursie dla wicedyrektorów usłyszałam, że wycieczkę rowerową może w szkole zorganizować tylko osoba, która jest przodownikiem turystyki rowerowej. Czy rzeczywiście? Gdzie szukać podstawy prawnej? Gdzie zdobyć takie uprawnienia?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Pracownik obsługi zatrudniony jest na czas nieokreślony. Obecnie przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, 182 dni mijają 30 marca 2015r. Nie może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, ponieważ nie rokuje na całkowite wyleczenie, które umożliwiało by mu powrót do pracy. Lekarz medycyny pracy również nie wystawi mu zaświadczenia o tym że jest zdolny do pracy. Pozostaje nam rozwiązać z nim stosunek pracy. Czy w przypadku sytuacji kiedy rozwiązanie umowy o pracę następuję w skutek trwałej niezdolności do pracy obowiązuje okres wypowiedzenia, jeżeli tak to jaki? Wiadomo, że pracownik w okresie wypowiedzenia pracy nie będzie świadczył bo nie może, a co wtedy z wynagrodzeniem?
Zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Marsz Żywych – 16 kwietnia 2015 r.
W tym roku Marsz Żywych odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. (czwartek).
Uczestnicy Marszu przejdą spod bramy „Arbeit macht frei” w KL Auschwitz I do KL Auschwitz II-Birkenau, by uczcić Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu – Yom HaShoah.
Data: 2015-03-19

Czytaj więcej...

 

Pierwsze spotkanie Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego przy Ministrze Edukacji Narodowej
Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, wręczyła dziś akty powołania członkom Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego.
Data: 2015-03-18

Czytaj więcej...

 

Spotkanie minister edukacji narodowej z przedstawicielami Forum Związków Zawodowych
Płace nauczycieli, potrzeby szkolnictwa specjalnego oraz kwestie dotyczące podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy MEN a Forum Związków Zawodowych były dziś przedmiotem rozmów prowadzonych w siedzibie resortu przez minister edukacji narodowej Joannę Kluzik-Rostkowską z przedstawicielami FZZ.
Data: 2015-03-18

Czytaj więcej...

 

Wiceminister Ewa Dudek na spotkaniu ministrów edukacji Unii Europejskiej w Paryżu
Ministrowie edukacji Unii Europejskiej podpisali we wtorek w Paryżu deklarację w sprawie wzmocnienia w krajowych systemach oświaty tematyki budowania społeczeństwa obywatelskiego i przestrzegania podstawowych wartości, takich jak wolność, tolerancja i antydyskryminacja. W spotkaniu wziął udział prezydent Francji François Hollande. Polskę reprezentowała wiceminister edukacji narodowej Ewa Dudek.
Data: 2015-03-17

Czytaj więcej...

 

Tysiąc dni z językiem polskim
- Wyniki tych badań są bardzo cenne. Część postulatów można wprowadzić niemal od zaraz – powiedziała dzisiaj wiceminister edukacji Joanna Berdzik w trakcie prezentacji wyników badań IBE dotyczących realizacji podstawy programowej z języka polskiego w gimnazjach.
Data: 2015-03-13

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Żyj smacznie i zdrowo
Data: 2015-03-18

Czytaj więcej...

 

RKBN Fest
Data: 2015-03-18

Czytaj więcej...

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - system oświaty
Data: 2015-03-12

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Samochodówka”.
Data: 2015-03-12

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs „Jestem szefową”
Data: 2015-03-12

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu