Biuletyn informacyjny nr 199 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

13-03-2015 r.

Nauczyciele bez podwyżek

Projekt nowelizacji rozporządzenia MEN zakłada,  iż we wrześniu nie będzie podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. Minimalne stawki wyniosą,  jak obecnie, od 1 513 do 3 109 zł. Wysokość kwot zostanie utrzymana na poziomie z 2014 r., który obowiązuje od 1 września 2012 r.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, iż stawek nie zmieniono, aby zachować dotychczasową relację wynagrodzenia zasadniczego do wynagrodzenia średniego.

Wynagrodzenie zasadnicze stanowi jeden ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli. Natomiast średnie wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego uzależnione jest od kwoty bazowej ustalanej w ustawie budżetowej.

Kwota bazowa w 2015 r. nie wzrosła w stosunku do obowiązującej od 1 września 2014 r.- wynosi nadal 2 717,59 zł - na tym samym poziomie pozostała wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli, a za nią wysokości wynagrodzenia zasadniczego.

Nowelizacja rozporządzenia wynika z Karty Nauczyciela, w której widnieje zapis o konieczności corocznego określenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli.

MEN, w porozumieniu z MPiPS oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określa w ten sposób wysokość minimalnych stawek przysługujących nauczycielom.

Autorzy projektu rozporządzenia, twierdzą, iż zaproponowane rozwiązanie „nie zaburzy wypracowanych struktur wynagrodzenia nauczycieli i jednocześnie pozwoli zachować motywacyjny charakter systemu wynagradzania”.

 

Źródło:  PAP Samorządowy  

 
Aktualności Co nowego?  

 

Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego
 

Pobierz dokument

Procedura tworzenia klasy sportowej
 

Pobierz dokument

Skierowanie nauczyciela na dalsze kształcenie
 

Pobierz dokument

Wzór umowy kierującej nauczyciela szkoły na doskonalenie zawodowe
 

Pobierz dokument

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w 2015 r.
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy dyrektor gimnazjum może delegować w czasie zajęć dydaktycznych nauczyciela do pracy w zespole egzaminacyjnym podczas matur w szkole ponadgimnazjalnej, a jeśli tak to na podstawie jakich przepisów prawnych? I czy również może prosić na czas egzaminu gimnazjalnego nauczyciela ze szkoły ponadgimnazjalnej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy działalność Komisji Socjalnej polegająca m.in. na opiniowaniu wniosków o zapomogi, zbieraniu stosownych dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną, życiową, finansową , a także wysokość dochodów uprawnionych jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Szkoła od września przymierza się do utworzenia klasy integracyjnej. Czy nauczycielowi wspomagającemu pracującemu w tej klasie przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Ile godzin lekcyjnych i jakie przysługują uczennicy w ciąży, której poradnia zaleciła indywidualne nauczanie?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel po I semestrze nie zrealizował podstawy programowej. Czy brakujące godziny może przeprowadzić z klasą podczas rekolekcji wielkopostnych? Jeżeli tak,to czy ma je wpisać w dzienniku lekcyjnym?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wspólny komunikat MEN i KSOiW NSZZ „S”
O finansach w oświacie, płacach nauczycieli, likwidacji szkół i placówek oświatowych oraz o tzw. „godzinach karcianych” rozmawiała w środę (11 bm.) w siedzibie MEN minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska z przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Data: 2015-03-11

Czytaj więcej...

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła – Rada Ministrów przyjęła harmonogram zadań na 2015 r.
6 milionów zł – to kwota przeznaczona na realizację tegorocznych zadań w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła ich harmonogram.
Data: 2015-03-10

Czytaj więcej...

 

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty
Zadania i struktura organizacyjna CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych, określenia trybu, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej oraz trybu, w jakim może nastąpić weryfikacja sumy przyznanych punktów – to tylko niektóre kwestie, które reguluje podpisana dzisiaj przez Prezydenta RP nowelizacja ustawo o systemie oświaty.
Data: 2015-03-09

Czytaj więcej...

 

Tadeusz Sławecki o kształceniu zawodowym podczas konferencji „Perspektywy dla szkół zawodowych”
Sekretarz stanu Tadeusz Sławecki, na zaproszenie Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” oraz OZ NSZZ „Solidarność” przy Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie, wziął dziś udział w konferencji „Perspektywy dla szkół zawodowych”.
Data: 2015-03-09

Czytaj więcej...

 

Druga część darmowego podręcznika dla drugoklasistów – zaczynamy konsultacje
Zaułek słówek, inspiracje do tworzenia klasowej gazety, teksty przyrodnicze – wszystko to i wiele więcej znajdą drugoklasiści w przygotowanej dla nich kolejnej części elementarza „Nasza szkoła”. Na Państwa opinie czekamy do 20 marca.
Data: 2015-03-06

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Konkurs Plastyczno-Literacki o Bł. Bolesławie Lament
Data: 2015-03-11

Czytaj więcej...

 

Szkolenie dla nauczycieli z oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim EKSEUROPROF
Data: 2015-03-11

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Tu powstała Polska”
Data: 2015-03-11

Czytaj więcej...

 

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Polska wieś w oczach młodych”.
Data: 2015-03-11

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Szkoła z tradycją”.
Data: 2015-03-11

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu