Biuletyn informacyjny nr 198 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

06-03-2015 r.

Komentarz dotyczący nauki języka obcego w przedszkolu oraz kwalifikacji nauczycieli prowadzących zajęcia języka obcego w przedszkolu (innej formie wychowania przedszkolnego).

Minister Edukacji Narodowej podpisała w dniu 30 maja 2014 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – zał. nr 1 (Dz. U. z 2014 r. poz. 803).

Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym skutkuje wprowadzeniem:

1) z dniem 1 września 2015 r. obowiązkowych zajęć języka obcego dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,

2) z dniem 1 września 2017 r. obowiązkowych zajęć języka obcego dla wszystkich dzieci realizujących wychowanie przedszkolne.

Uwaga:

Przedszkole, w zależności od swoich możliwości organizacyjnych, może wcześniej wprowadzić naukę języka obcego - po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego.

Minister wskazuje, że:

1) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy,

2) należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego,

3) dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy,

4) przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

Całość komentarza dostępna tutaj.   

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w 2015 r.

Pobierz dokument

Procedura tworzenia klasy sportowej
Procedura tworzenia klasy sportowej jest propozycją dokumentu dla każdego typu szkoły, która zamierza utworzyć taką klasę. 

Pobierz dokument

Skierowanie nauczyciela na dalsze kształcenie

Pobierz dokument

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia zmian do statutu szkoły
Wzór uchwały zmieniającej zapisy w statucie może być wykorzystany w każdym typie szkoły po dokonaniu drobnych modyfikacji. Jeśli dokonano licznych zmian, szkoła wydaje tekst jednolity zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami obowiązującymi w szkole.  

Pobierz dokument

Wzór umowy kierującej nauczyciela szkoły na doskonalenie zawodowe

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek powołania społecznego inspektora pracy?
Zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Poszukuję informacji nt.dodatkowych zajęć płatnych organizowanych w przedszkolu. Czy mogą one odbywać się w godzinach bezpłatnych przeznaczonych na realizację podstawy programowej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy przeprowadzona całościowa ewaluacja zewnętrzna (spełnienie 12 wymagań od A do B) zwalnia z konieczności przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej, czy jednak trzeba ją przeprowadzić ? A jeśli tak to co zrobić kiedy w wymaganiach przyjętych do ewaluacji wewnętrznej było A i B w zewnętrznej?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Jestem dyrektorem szkoły. Burmistrz od 1 marca nie przyznał mi dodatku motywacyjnego. Czy miał takie prawo?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy uczeń, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego upoważniony jest do otrzymania legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Druga część darmowego podręcznika dla drugoklasistów – zaczynamy konsultacje
Zaułek słówek, inspiracje do tworzenia klasowej gazety, teksty przyrodnicze – wszystko to i wiele więcej znajdą drugoklasiści w przygotowanej dla nich kolejnej części elementarza „Nasza szkoła”. Na Państwa opinie czekamy do 20 marca.
Data: 2015-03-05

Czytaj więcej...

 

Polsko-brytyjskie seminarium na temat szkolnictwa zawodowego
Sekretarz stanu Tadeusz Sławecki uczestniczył w polsko-brytyjskim seminarium na temat szkolnictwa zawodowego, które miało miejsce w Ambasadzie Brytyjskiej. Uczestników powitał ambasador brytyjski, Robin Barnett.
Data: 2015-03-03

Czytaj więcej...

 

Wyklikaj swoją szkołę zawodową!
Już jest! Zgodnie z obietnicą uruchamiamy mapę szkół zawodowych. – Stworzyliśmy ją po to, by przede wszystkim gimnazjaliści i ich rodzice mieli szansę poznać ofertę szkół zawodowych działających w ich okolicy. Być może skłoni ich ona do rozważenia wyboru zawodowej ścieżki edukacji – mówi minister Joanna Kluzik-Rostkowska.
Data: 2015-02-27

Czytaj więcej...

 

Rok Szkoły Zawodowców - spotkanie Minister Edukacji z Polsko - Niemiecką Izbą Przemysłowo - Handlową
 - Mamy 900 mln euro w budżetach marszałkowskich i 124 mln euro w budżecie centralnym Ministerstwa Edukacji Narodowej na ogólnokrajowe działania w zakresie szkolnictwa zawodowego – przypomniała dzisiaj minister Joanna Kluzik-Rostkowska na spotkaniu z firmami działającymi w Komisji Kształcenia Zawodowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
Data: 2015-02-26

Czytaj więcej...

 

W kierunku dobrej szkoły - konferencja z udziałem wiceminister edukacji
Nadzór pedagogiczny i wspomaganie rozwoju szkół i placówek, a także doskonalenie nauczycieli – to główne tematy dwudniowej konferencji „W kierunku dobrej szkoły", która dzisiaj zakończyła się w Suwałkach. W spotkaniu wzięła udział wiceminister edukacji – Joanna Berdzik
Data: 2015-02-26

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Badanie postaw młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wobec historii Polski XX wieku prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
Data: 2015-03-02

Czytaj więcej...

 

Dolnośląski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w konferencjach pn. Szkoła zawodowa szkołą pierwszego wyboru
Data: 2015-03-02

Czytaj więcej...

 

VI edycja akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia
Data: 2015-02-26

Czytaj więcej...

 

„Jestem Bezpieczny w Domu, w Szkole i na Drodze. 2015 ” Dolnośląski Konkurs dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Klas I-III Gimnazjum
Data: 2015-02-25

Czytaj więcej...

 

Kurs e-coachingowy poświęcony edukacji historycznej
Data: 2015-02-24

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu