Biuletyn informacyjny nr 197 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

27-02-2015 r.

MEN rezygnuje z badań sprawdzających rzeczywisty poziom wiedzy uczniów

 Z końcem roku szkolnego, skończy się wieloletni program monitorowania jakości polskiej oświaty prowadzony przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), co uniemożliwi sprawdzenie efektów zmian wprowadzanych w liceach. Nie będzie również obiektywnego narzędzia do oceny reformy, na podstawie której do szkół wysłano sześciolatki. Resort przekonuje, że na analizy nie udało się wynegocjować pieniędzy z UE.

Wśród badań, których przyszłość jest niepewna, znalazły się też testy po trzeciej klasie (OBUT), czyli pierwsze narzędzie, które pozwoli sprawdzić, jak sześciolatki radzą sobie w szkole.

Przyszłoroczna edycja ma jeszcze zapewnione finansowanie, bo IBE zaoszczędził pieniądze w przeszłości. Kolejne mogą się już nie odbyć. – To jedyne tak rzetelne badanie umiejętności uczniów po trzeciej klasie. W szczytowym momencie przystępowało do niego 80 proc. wszystkich polskich szkół podstawowych – przypomina prof. Konarzewski. – Jest ono ważne z punktu widzenia nauczycieli. Jeśli wyniki ich klasy w OBUT zdecydowanie się obniżają, muszą się zastanawiać nad poprawieniem metod swojej pracy – dodaje.

Polska zrezygnowała również z udziału w międzynarodowym projekcie TALIS, organizowanym przez OECD co pięć lat, który dostarczał informacji na temat pracy pedagogów i ich wpływu na proces uczenia się młodzieży. Powodem rezygnacji z TALIS podawanym przez MEN były także koszty.  

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Szkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu 2015

Pobierz dokument

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego dla bursy i internatu z pierwszego półrocza roku szkolnego 2014/2015
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego w jednooddziałowym niepublicznym przedszkolu na rok 2014/2015 z uwzględnieniem specyfiki placówki

Pobierz dokument

Procedura postępowania w sprawie indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki
 

Pobierz dokument

Zakres obowiązków sekretarza szkoły i sekretarki
Przykładowe zakres obowiązków dla stanowisk: sekretarz szkoły, sekretarka w szkole.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy dyrektor jednostki chcąc wprowadzić do użytku instrukcję kancelaryjną, powinien ją najpierw przesłać do właściwego oddziału Państwowego Archiwum i czekać do momentu uzyskania jej zatwierdzenia? Czy też wysyłając wzór takiej instrukcji do zatwierdzenia, należy ją równocześnie wdrożyć?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Jestem od niedawna dyrektorem zespołu szkół i mam poważny problem ze statutem szkoły. W tej chwili funkcjonuje jeden statut poprawiany wielokrotnie, tak że stał się mało czytelny. Ponadto w Zespole funkcjonuje Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym i gimnazjum. Organ prowadzący nadał dawno temu tzn. w 1992r statut Szkole Podstawowej. W roku 2000 został nadany statut Zespołu Szkół. Czy to znaczy, że statut szkoły podstawowej został zniesiony - brak na ten fakt stosownej uchwały organu prowadzącego. Były dyrektor szkoły poprawiała statut zespołu według swojego uznania. Nie wiem jak postąpić dalej w sprawie obu statutów. Bardzo proszę po pomoc prawną i podstawę prawną, która reguluje te kwestie w zakresie uprawnień organu prowadzącego.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Jakie dokumenty obowiązują nauczyciela przedszkola? Czy ma on prowadzić arkusze kompetencji i arkusze obserwacji pedagogicznej?Czy może coś jeszcze. Proszę o konkretną wskazówkę bo u mnie jest z tym bałagan.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Dyrektor szkoły na Radzie pedagogicznej ustnie poinformował nauczycieli o chęci przeprowadzenia oceny pracy wybranych nauczycieli. Czy w związku z powyższym musi jeszcze poinformować ich w formie pisemnej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Przymierzamy się do utworzenia klasy sportowej. Bardzo proszę o podanie procedur, krok po kroku, jakie powinien podjąć Dyrektor? Po drugie: w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. par.6 - mowa jest o etapach szkolenia sportowego. W dalszej części są wymieniono dyscypliny (pływanie, gimnastyka artystyczna, etc.. Jak interpretować wyżej wskazany paragraf? Czy klasa IV-VI musi być ukierunkowana, jeżeli tak - to czy możne to być piłka nożna? Można zrobić tzw. ogólorozwojówkę?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Minister Edukacji w Katowicach: darmowe podręczniki, szkolnictwo zawodowe
- Wielość podręczników, jednokrotność używania, sprzedawanie pakietowe - rynek podręczników wysysał od rodziców 1 mld złotych rocznie. Podjęliśmy decyzję, aby to zmienić – powiedziała dzisiaj w Katowicach minister Joanna Kluzik-Rostkowska. Spotkała się tam z nauczycielami i dyrektorami szkół. Z samorządowcami i pracodawcami rozmawiała o szkolnictwie zawodowym.
Data: 2015-02-25

Czytaj więcej...

 

Inauguracja konsultacji publicznych ws. edukacji niepełnosprawnych uczniów
Sekretarz stanu Tadeusz Sławecki rozpoczął dzisiaj cykl warsztatów organizowanych w ramach konsultacji publicznych poświęconych opracowaniu koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się w Lublinie w Szkole Podstawowej Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi.
Data: 2015-02-23

Czytaj więcej...

 

Jak uczyć ciekawie matematyki poprzez gry - poradnik IBE
Na lekcjach matematyki warto bawić się klockami, a nauczyciel może uczyć dzieci, grając z nimi w karty. Takie sposoby wspierania nauczania matematyki proponują eksperci IBE w opublikowanym poradniku Pozwólmy dzieciom grać.
Data: 2015-02-20

Czytaj więcej...

 

Współpraca z zawodowcami - sppotkanie Minister Edukacji z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych
Promocja kształcenia zawodowego wśród gimnazjalistów, współpraca z pracodawcami – to tylko niektóre kwestie, które poruszyła dzisiaj szefowa MEN na spotkani z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych.
Data: 2015-02-19

Czytaj więcej...

 

O bezpieczeństwie w placówkach oświatowych
Urszula Augustyn - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach spotkała się z Markiem Michalakiem - Rzecznikiem Praw Dziecka oraz z sędzią Anną Marią Wesołowską, która jest społecznym doradcą RPD.
Data: 2015-02-18

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

„Jestem Bezpieczny w Domu, w Szkole i na Drodze. 2015 ” Dolnośląski Konkurs dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Klas I-III Gimnazjum
Data: 2015-02-25

Czytaj więcej...

 

Kurs e-coachingowy poświęcony edukacji historycznej
Data: 2015-02-24

Czytaj więcej...

 

XI Międzyszkolny Konkurs Małych Form Dziennikarskich O Laur Złotej Czcionki
Data: 2015-02-24

Czytaj więcej...

 

XI Międzyszkolny Konkurs Małych Form Dziennikarskich O Laur Złotej Czcionki
Data: 2015-02-24

Czytaj więcej...

 

I Ogólnopolski Konkurs Prozy i Poezji Lagrowej Byłych WięŸniarek Obozu Koncentracyjnego K. L. Ravensbrück.
Data: 2015-02-23

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu