Biuletyn informacyjny nr 196 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

06-02-2015 r.

Zmiany dotyczące świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Minister Edukacji Narodowej podpisała w dniu 29 grudnia 2014 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 8 stycznia 2015 r. poz. 23) – zmiany weszły w życie 23 stycznia 2015 r.

Wybrane zmiany:

1. dla dyrektorów wszystkich typów szkół:

Nowe wzory legitymacji szkolnych zostały uzupełnione o numer PESEL ucznia i posiadają taki sam wzorzec (różnica dotyczy tylko symbolu legitymacji). Wprowadzono możliwość wydawania  legitymacji dla uczniów pełnosprawnych według starego wzoru do roku 2015/2016 włącznie po uzupełnieniu ich o numer PESEL i opatrzeniu małą pieczęcią urzędową szkoły.

Dotychczas wydane legitymacje, uzupełnione o numer PESEL i opatrzone małą pieczęcią urzędową szkoły mogą być używane przez ucznia do zakończenia przez niego nauki w szkole (uwaga - legitymacje dla uczniów niepełnosprawnych mogą zostać nieodpłatnie wymienione na nowe w każdej chwili na pisemny wniosek rodziców).

Wprowadzono  możliwość wymiany wydawanych w latach szkolnych 2000/2001-2011/2012 świadectw ukończenia szkoły z adnotacją o realizacji dostosowanego do indywidualnych możliwości programu nauczania na świadectwo lub jego duplikat bez takiej adnotacji.

Uzupełniono zapisy o dokonywaniu zmiany imienia (imion) lub nazwiska na świadectwie i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę o przypadek zależny od wydanej decyzji administracyjnej. Wówczas wydaje się także świadectwo na nowe imię (imiona) lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe - duplikat świadectwa, po przedstawieniu decyzji administracyjnej i za zwrotem świadectwa wydanego na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko.

 

Całość komentarza dostępna tutaj.      

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zakres obowiązków sekretarza szkoły i sekretarki
Przykładowe zakres obowiązków dla stanowisk: sekretarz szkoły, sekretarka w szkole.

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji zadań świetlicy szkolnej z 1-wszego półrocza 2014/2015 roku szkolnego
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w szkole ponadgimnazjalnej z 1-wszego półrocza 2014/2015 roku szkolnego
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola z 1-wszego półrocza 2014/2015 roku szkolnego
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora gimnazjum z 1-wszego półrocza 2014/2015 roku szkolnego
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Zgodnie z regulaminem przyznawania zapomogi zdrowotnej, nauczyciele składają zaświadczenie o chorobie przewlekłej i faktury za leki. Ostatnio lekarz rodzinny moim zdaniem wystawia wszystkim zaświadczenie o chorobie przewlekłej. Sprawdziłam faktury i wypisane leki. Są tam leki i na trądzik i na nadciśnienie i ze względu na choroby kobiece. Wątpliwości mam co do wystawionego zaświadczenia przez lekarza. Skoro nauczyciel przyjmuje lekarstwa od kilku chorób, to w końcu która choroba jest uznana za przewlekłą. W jaki sposób mogę sprawdzić rzetelność wystawionego zaświadczenia. Mam wrażenie że nauczyciele zbierają faktury z całej rodziny i w związku z tym proszą farmaceutę o wystawienie imiennej faktury.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Co reguluje zasady przewozu uczniów na zawody i podróży samochodem prywatnym np. dwóch nauczycieli? Czy nauczyciel jadąc na konkurs z młodzieżą może przewozić ich swoim samochodem? Co w przypadku gdy trójka nauczycieli jedzie na to samo szkolenie wykorzystując samochód prywatny jednej z tych osób?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Dziecko 5-letnie uczęszczające w roku szkolnym 2014/2015 do oddziału przedszkolnego posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym i ma upośledzenie w stopniu lekkim. Rodzic twierdzi,że obecnie już takiego upośledzenia nie ma i pójdzie do kl.I. Czy może zaistnieć taka sytuacja?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy mogę rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę z główna księgową, która przez 180 dni przebywała na L-4. Teraz już 7 miesiąc korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie to ZUS przyznał do końca lipca 2015r
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Mam zatrudnionego nauczyciela bez kwalifikacji za zgodą kuratora (wynagrodzenie jak stażysta). Nauczyciel ten ukończył teraz studia podyplomowe i zdobył kwalifikacje do tego przedmiotu. Od razu dostarczył mi zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów oraz akt nadania stopnia kontraktowego z innej szkoły. Od kiedy płacić większa pensję. Dodam iż na zaświadczeniu z uczelni ma wpisane, iż uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi w kwietniu lub maju. Czy na podstawie zaświadczenia mogę zwiększyć wynagrodzenie czy czekać na dyplom.
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Nowa edycja (2015) projektu "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"
Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) zapraszają do udziału w nowej edycji (2015) projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jest to ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Data: 2015-02-05

Czytaj więcej...

 

Jak otrzymać owoce i warzywa dla szkół - informacja dla dyrektorów
Dyrektorzy szkół, i przedszkoli mogą ubiegać się o owoce i warzywa przeznaczone na bezpłatną dystrybucję w ramach działania „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”. Jest to drugi oprócz „Owoce i warzywa w szkole” program, dzięki któremu uczniowie i dzieci mogą otrzymywać świeże owoce i warzywa. Wystarczy tylko zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.
Data: 2015-02-05

Czytaj więcej...

 

Czy warto likwidować małe szkoły? - list Minister Edukacji Narodowej do samorządowców
- Do 28 lutego macie Państwo czas na podjęcie decyzji o ewentualnej likwidacji szkół na Waszym terenie. To trudne zadanie i nie jest moją intencją ograniczanie Państwa niezależności w podejmowaniu tego typu decyzji. Proszę jednak i apeluję, aby przed przesądzeniem losów tych szkół, zwłaszcza małych szkół podstawowych, raz jeszcze rozważyć wszystkie argumenty – napisała w liście, który trafił dziś do samorządowców, minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.
Data: 2015-02-04

Czytaj więcej...

 

Egzaminy w 2015 r. - spotkanie minister edukacji z szefami OKE
Egzaminy w 2015 r. – to główny temat dzisiejszego spotkania minister Joanny Kluzik-Rostkowkiej z dyrektorami wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Data: 2015-02-03

Czytaj więcej...

 

V edycja konkursu "Il Bel Paese"
 Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu "Il Bel Paese" organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich.
Data: 2015-02-03

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywności zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie dolnośląskim.
Data: 2015-02-03

Czytaj więcej...

 

Konkurs Plastyczny „Jesteśmy tacy sami - integracja w oczach dziecka”
Data: 2015-02-03

Czytaj więcej...

 

Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego: „Energia elektryczna w przyszłości. Wizja roku 2050”.
Data: 2015-02-03

Czytaj więcej...

 

Wyniki zawodów międzyszkolnych VIII Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.
Data: 2015-02-03

Czytaj więcej...

 

Zarządzenie nr 8/2015 DKO z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016
Data: 2015-02-03

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu