Biuletyn informacyjny nr 195 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

30-01-2015 r.

Płatny dostęp do e-dziennika

Elektroniczne dzienniki są coraz bardziej popularne w szkołach, jednak wiążą się z tym pewne problemy.

Po analizie przeprowadzonej przez resort edukacji okazało się, że ponad 5 tys. szkół umożliwia rodzicom sprawdzanie przez Internet ocen, nieobecności i spóźnień. Ale aż 1,5 tys. szkół pobiera za to opłaty od rodziców, co jest wbrew rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej, według którego udostępnianie informacji o uczniach z e-dziennika jest bezpłatne.

Jednak firmy, które dostarczają szkołom oprogramowanie i administrują danymi, znalazły i wykorzystały lukę w prawie, przedstawiając szkołą analizy prawne dowodzące, że wystarczy, jeśli np. rodzic będzie miał za darmo dostęp do e-dziennika... w szkole.

Na wrzesień 2015 r. planowana jest nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która trafiła do Senatu, wpisano zakaz wprost, a wszelkie opłaty mają wziąć na siebie samorządy.

Na chwilę obecną niektóre samorządy już to robią, natomiast np. w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu bywa różnie. Jedne szkoły korzystają z płatnych platform, inne z darmowych wersji, jeszcze inne w ogóle nie umieszczają informacji o ocenach w sieci.

Na razie nie wiadomo, jak do sprawy finansowania e-dzienników podejdą samorządy. Jeżeli szkoły nie otrzymają pieniędzy, część placówek powróci do dzienników papierowych.

Źródło:  PAP

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Procedura oceny pracy nauczyciela gimnazjum
 

Pobierz dokument

Procedura dopuszczania programów wychowania przedszkolnego
 

Pobierz dokument

Zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia - zmiana szkoły
 

Pobierz dokument

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy
 

Pobierz dokument

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej z dniem 31.08.2015r. nasza szkoła zostanie zlikwidowana. Już teraz pojawiają się w związku z tym pytania i tak: Wszyscy pracownicy A+O zatrudnieni mają prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Czy w związku z powiadomieniem o likwidacji należy obniżyć proporcjonalnie wymiar urlopu (uznać zatrudnienie do 31.08.2015r.) czy też nie ma przeszkody udzielenia pełnego-26 dniowego urlopu - część z osób (kobiety) ma 55 lat życia i 35 lat pracy więc skorzysta z możliwości przejścia na świadczenie przedemerytalne, pozostali mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy kapłan, który organizuje szkolne rekolekcje ma obowiązek co najmniej miesiąc przed ich rozpoczęciem przedstawić ich program do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły? Czy dyrektor szkoły ma obowiązek zaangażować nauczycieli przy opiece nad dziećmi podczas rekolekcji?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Jeśli lekcję historii przeprowadza nauczyciel - bibliotekarz, realizując przy tym treści programowe z historii, to czy można tę lekcję potraktować jako realizację podstawy programowej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy szkoła odpowiada za szkodę wyrządzoną przez młodzież przebywającą na boisku szkolnym w swoim wolnym czasie?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy tworząc protokół, protokolant musi go skończyć w ciągu 7 dni?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Bezpieczeństwo informatyczne w szkole
Urszula Augustyn - sekretarz stanu w MEN, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach zainicjowała dzisiaj rozmowy dotyczące bezpieczeństwa informatycznego w szkołach. W zorganizowanym przez nią spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji oraz firm zajmujących się tą tematyką.
Data: 2015-01-28

Czytaj więcej...

 

27 stycznia 2015 r. - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 70. rocznica wyzwolenia KL Auschwitz - Birkenau
Po 70 latach od wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w wielu miejscach na świecie nadal popełniane są zbrodnie ludobójstwa, co dowodzi, że ludzkość nie wyciągnęła wszystkich wniosków z tragicznych doświadczeń II wojny światowej. Potrzebna jest więc w procesie edukacji wiedza o Holokauście, by przypominać światu o tragedii Ofiar Auschwitz-Birkenau, a także aby pamięć stanowiła impuls do podejmowania odpowiedzialności za losy świata, szczególnie przez młode pokolenia.
Data: 2015-01-27

Czytaj więcej...

 

IV edycja "Polsko - Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2015"
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza IV edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015”
Data: 2015-01-26

Czytaj więcej...

 

Ruszają ferie w koljenych województwach
Od najbliższego poniedziałku dwutygodniową przerwę w nauce rozpoczyna prawie 330 tysięcy uczniów (327.976) z ponad dwóch tysięcy szkół (2055) województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Data: 2015-01-23

Czytaj więcej...

 

Międzyresortowe porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego
 - Jestem przekonana, że to porozumienie przyczyni się do realnego rozwoju kształcenia zawodowego - powiedziała dzisiaj minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Wraz z ministrami gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz skarbu podpisała międzyresortowe porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego.
Data: 2015-01-23

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że od 13 stycznia br. do 13 lutego br. będzie prowadziło weryfikację stopnia zapełnienia bazy danych NOWE SIO
Data: 2015-01-23

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs Dla Przedszkoli – „Pocztówka z mojego miasta”
Data: 2015-01-23

Czytaj więcej...

 

"Study Circle”. Szwedzka metoda edukacji dorosłych.
Data: 2015-01-23

Czytaj więcej...

 

Projekt „Od ziarenka do bochenka”
Data: 2015-01-23

Czytaj więcej...

 

Nowy kierunek studiów pierwszego i drugiego stopnia Nauczanie Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Data: 2015-01-20

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu