Biuletyn informacyjny nr 152 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

01-10-2013 r.

Kara dla dyrektora

Zostałem pozbawiony części dodatku motywacyjnego. Ponieważ nie poinformowano mnie, za co ta kara, zadzwoniłem do Organu Prowadzącego i zacząłem pytać, o co chodzi. Po odsyłaniu mnie od Kajfasza do Annasza, w końcu trafiłem na osobę, która z jadem w głosie powiedziała, że to kara za nabór. Zdziwiłem się, ponieważ nie mieliśmy problemu z naborem. Kandydatów może nie zgłosiło się szczególnie dużo, ale wystarczająco, aby zapełnić wszystkie klasy. Wtedy dowiedziałem się, że powinienem bardziej pilnować swoich nauczycieli, ponieważ protestowali przed Urzędem Miasta, zakłócali też kilka razy posiedzenie radnych, żądając przyznania większej liczby klas pierwszych. Zostałem więc ukarany za aktywność społeczną moich nauczycieli. Za to, że pracownicy działali zgodnie z prawem do obrony własnych interesów, mnie pozbawiono części dodatku motywacyjnego. Mam trzymać nauczycieli krótko za twarz, wtedy kara zostanie odwieszona i dostanę znowu pełny dodatek motywacyjny. Całe szczęście, że moi pracownicy o tym nie wiedzą, bo spaliłbym się ze wstydu. Gdybym nie miał kredytu na karku, jeszcze dziś podałbym się do dymisji, a tak muszę znosić tę niesprawiedliwość i udawać, że nic się nie stało. Na pewno nie zamierzam zabraniać nauczycielom walczyć o swoje miejsca pracy.

Roman S.
Dyrektor Dużej Szkoły z małym doświadczeniem.

 

Chcesz skomentować lub podyskutować z autorem bloga?

Zapraszamy do DYSKUSJI!

     

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Decyzja dyrektora o przyznaniu indywidualnego toku/programu nauczania
 

Pobierz dokument

Procedura zmiany nauczanego języka
 

Pobierz dokument

Lista pytań kontrolnych służących pomiarowi osiągnięć zespołu realizującego projekt edukacyjny
 

Pobierz dokument

Wykaz dokumentów dyrektora placówki niepublicznej
 

Pobierz dokument

Koncepcja pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy w zakresie obowiązków pedagoga szkolnego może być opieka nad dziećmi w szkolnej świetlicy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Prosiłabym o wyjaśnienie następującej kwestii: Uczeń szkoły specjalnej objęty jest nauczaniem indywidualnym; w ramach nauczania indywidualnego realizuje obowiązkowy wymiar godzin w domu. Zgodnie z przepisami prawa uczniowi przysługują zajęcia z rewalidacji, których wymiar dla danej klasy określony jest w ramowych planach nauczania. Zaproponowałam rodzicowi zajęcia z rewalidacji indywidualnej na terenie szkoły (odpowiednio wyposażone gabinety i pracownie do różnych form rewalidacji specjaliści np. logopeda, dogoterapeuta, terapeuta SI) zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej. Rodzic odmówił i zażądał zajęć rewalidacyjnych w domu. Jak w taki wypadku postąpić?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Witam, czy organ prowadzący może wstrzymać wypłatę nagród, dodatków motywacyjnych i innych wynikających z stosunku pracy, tłumacząc to brakiem środków finansowych? Czy w takiej sytuacji należałoby wypowiedzieć pracownikom warunki płacy? W regulaminie gminnym nie ma zapisów mówiących o tym, że można nie wypłacić ww. świadczeń.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Uczeń słabowidzący otrzymał orzeczenie z PPP o kształceniu specjalnym na cały cykl nauki w gimnazjum w klasie ogólnodostępnej. Gdzie szukać przepisów regulujących jego sytuację? Czy oprócz 2 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjnych oraz specjalnych dla niego programów nauczania szkoła powinna jeszcze zapewnić takiemu uczniowi jeszcze inne warunki np. specjalne oświetlenie na zajęciach?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy szkoła podstawowa niepubliczna musi organizować zajęcia nauki pływania w klasach I-III? W jakim wymiarze?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Spotkanie minister Krystyny Szumilas z profesorem Philipem Zimbardo
Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas spotkała się dziś (25 września) z Philipem Zimbardo, profesorem Uniwersytetu Stanforda, znanym amerykańskim psychologiem, wykładowcą, autorem wielu książek i podręczników. Podczas rozmowy poruszono m.in. kwestię dotyczące indywidualizacji pracy z uczniem i kształcenia nauczycieli w tym zakresie.
Data: 2013-09-26

Czytaj więcej...

 

Spotkanie minister Krystyny Szumilas z Janem Björklundem, wicepremierem i ministrem edukacji w rządzie Szwecji
Nie ma dobrej edukacji bez dobrych nauczycieli - powiedziała minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podczas dzisiejszego (25 września) spotkania z Janem Björklundem, wicepremierem i ministrem edukacji w rządzie Szwecji.
Data: 2013-09-26

Czytaj więcej...

 

Projekt ustawy Karta nauczyciela skierowany do konsultacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw został przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Celem projektowanej regulacji jest wprowadzenie zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, które będą służyły podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Data: 2013-09-26

Czytaj więcej...

 

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zajęcia dodatkowe w przedszkolach – zarówno obecnie jak i przed wprowadzeniem zmian w ustawie o systemie oświaty – trwają dla dzieci młodszych około 15 minut, a dla dzieci starszych maksymalnie 30 minut.
Data: 2013-09-26

Czytaj więcej...

 

Komunikat dotyczący wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r.
24 września 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzenia kwestii warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty).
Data: 2013-09-26

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Projekt „Mentor świadomej nauki zawodu”
Data: 2013-09-26

Czytaj więcej...

 

Konkurs organizowany przez KOWEZiU pn. „Szkoła dla rynku pracy”
Data: 2013-09-26

Czytaj więcej...

 

Kampania „Usłyszeć Świat”
Data: 2013-09-26

Czytaj więcej...

 

Szkoła Dialogu - program edukacyjny realizowany przez Forum Dialogu Między Narodami
Data: 2013-08-16

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do skorzystania z bazy aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych
Data: 2013-08-09

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu