Biuletyn informacyjny nr 150 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

16-09-2013 r.

Kto ma rację: nauczyciel czy dyrektor?

Spory i różnice zdań między dyrektorami a ich nauczycielami występują dosyć często i głównie wynikają z nieznajomości poglądów drugiej strony oraz z braku dialogu. Skutkuje to niestety małą efektywnością we współpracy, która w codziennej pracy w szkole czy przedszkolu jest kluczowa i powinna układać się możliwie najlepiej.

Podyskutujmy!

Chcąc pokazać Państwu, z jakimi problemami i wątpliwościami zmagają się i nauczyciele i dyrektorzy, namówiliśmy obie strony do tego, aby regularnie dzieliły się swoimi opiniami. W dyskusji biorą udział "Dyrektor Dużej Szkoły z małym doświadczeniem" Roman Sołtys (publikujący już na łamach serwisu www.nadzor-pedagogiczny.pl) oraz znany nauczyciel - bloger Sławomir Stępniak. Obaj piszą dla Państwa o tym, co w ich rzeczywistości szkolnej jest ważne, co absurdalne, co daje powody do radości, co mobilizuje. Czasem poruszają bardzo poważne kwestie, czasem mówią o problemach z przymrużeniem oka, a czasem szukają pomocy u innych. Wszystkie poruszane wątki mają jeden cel - zwrócić uwagę na często niedostrzegane problemy, a w konsekwencji mają pomóc w usprawnieniu współpracy między dyrektorem a nauczycielami.

Odsyłam Państwa do źródła i zachęcam do komentowania.

Zapraszam do DYSKUSJI!

Z poważaniem,  

Aleksandra Jaworska
Redaktor Naczelna
redakcja@nadzor-pedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Koncepcja pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego dla zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum)
 

Pobierz dokument

Lista pytań kontrolnych służących pomiarowi osiągnięć zespołu realizującego projekt edukacyjny
 

Pobierz dokument

Wykaz dokumentów dyrektora placówki niepublicznej
 

Pobierz dokument

Procedura zmiany nauczanego języka
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel uczący w gimnazjum nie zrealizował minimalnej liczby godzin wynikającej z ramowych planów nauczania przedmiotu. Do pełnej realizacji zabrakło mu dwóch godzin. Klasa już wyszła ze szkoły. Jakie konsekwencje może ponieść od dyrektora, a jakie konsekwencje i kiedy mogą spotkać dyrektora. Co robić, by uniknąć takich sytuacji w przyszłości? Dziękuję
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Kto jest upoważniony do odbioru dziecka, które nie ukończyło 7 lat, ze świetlicy szkolnej? Czy rodzic ma prawo pisemnie zadeklarować jego odbiór przez niepełnoletnie rodzeństwo?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Witam serdecznie. Jeszcze takiej sytuacji nie miałam, przy moim 28 letnim stażu pracy a w tym 20 lat jako dyrektor. Nauczycielka pozwała mnie do Sądu Pracy, że w roku 2010 zatrudniłam ją na czas określony tj. do 31 sierpnia 2013 r. Miała awans zawodowy nauczyciela kontraktowego, który uzyskała w tej szkole. Zarzut, że niezgodnie z art. 10 KN. W maju bieżącego roku poszła na zwolnienie lekarskie i do końca sierpnia nie kontaktowała się ze szkołą, nie odpowiadała na telefony, SMS-y (jakby zapadła się pod ziemię). Wcześniej zaplanowałam, że będzie uczyła nadal, jednakże kierując się umową na czas określony i niepewnością, czy nauczycielka będzie chciała pracować i cały czas przebywa na zwolnieniach lekarskich, które dostarczał małżonek tej pani do szkoły lub do organu prowadzącego. Ta pani składała wniosek o postępowanie na nauczyciela mianowanego, w czasie swojego zwolnienia lekarskiego nie odbierając nawet zaświadczenia dyrektora szkoły. W związku z niepewnością o dalszą organizację nowego roku szkolnego zatrudniłam od września nową osobę. I prawdopodobnie to zezłościło panią nauczycielkę i pozwała mnie do Sądu Pracy, że 3 lata temu zatrudniłam ją na czas określony. Błagam, proszę o opinię i pomoc w rozwiązaniu tego problemu, jeżeli jest taka możliwość, chyba, że nawaliłam sama. Pozdrawiam.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Wymiar obowiązkowych zajęć dydaktycznych dyrektora szkoły wynosi 6/18. W jaki sposób obliczyć wymiar czasu pracy dla dyrektora, który wykonywać będzie obowiązki nauczyciela bibliotekarza?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Uczeń klasy III gimnazjum zgodnie z życzeniem rodziców uczęszcza na religię. Swoją postawą demonstruje pogardę i ignorancję przedmiotu i księdza, zachowuje się arogancko, skutecznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji. Tłumaczy to tym, iż w ten sposób spowoduje wyrzucenie go z lekcji przez księdza, na czym mu bardzo zależy. Rodzice nie chcą zwolnić syna z nauki religii, uważając, że ksiądz powinien wpłynąć na niego i sprawę załatwić. Taka sytuacja trwa od roku. Jak rozwiązać taką sytuację?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Sejm przyjął tzw. ustawę sześciolatkową
Dzisiaj (30 sierpnia) Sejm RP przyjął projekt tzw. ustawy sześciolatkowej. Ustawa trafi teraz do Senatu. Zgodnie z projektem tzw. ustawy sześciolatkowej, datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r. Jednocześnie proponuje w nim się aby:
Data: 2013-08-30

Czytaj więcej...

 

Co nowego w edukacji w roku szkolnym 2013/2014
W roku szkolnym 2013/2014 naukę we wszystkich typach szkół rozpocznie 4 615 tys. uczniów, tj. o ok. 45 tys. mniej niż w roku ubiegłym. Największy spadek występuje w szkołach ponadgimnazjalnych – o 25 tys., nowy rok rozpocznie w nich do 1 315 tys. uczniów. Liczba uczniów w gimnazjach spadnie o ok. 20 tys. i będzie wynosić 1 140 tys. uczniów. Na ubiegłorocznym poziomie pozostanie liczba uczniów w szkołach podstawowych – ok. 2 160 tys. (dzięki temu, że zgodnie z szacunkami prawie 60 tys. sześciolatków rozpocznie edukację w pierwszych klasach szkoły podstawowej). Spodziewamy się natomiast wzrostu liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym – z 1 216 tys. do 1 275 tys.
Data: 2013-08-29

Czytaj więcej...

 

Rekrutacja do szkół i przedszkoli - projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty skierowany do konsultacji zewnętrznych
Minister Edukacji Narodowej skierowała dzisiaj (28 sierpnia br.) do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji. Proponowane zmiany przepisów są podyktowane wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r., który stwierdził niezgodność art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a w konsekwencji niekonstytucyjność rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Data: 2013-08-29

Czytaj więcej...

 

4 medale i 4 wyróżnienia polskich uczniów w XI Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistycznej
Ośmioosobowa reprezentacja Polski wróciła z XI Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej przeprowadzonej w brytyjskim Manchesterze z czterema medalami i wyróżnieniami.
Data: 2013-08-29

Czytaj więcej...

 

100 mln zł z UE na wsparcie nauczycieli
Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło 100 mln zł z Unii Europejskiej na wsparcie nauczycieli. Pieniądze te zostaną uruchomione na aktywizację zawodową dla tych, którzy utracili pracę. Założenia programu minister Krystyna Szumilas przedstawiła podczas konferencji prasowej (27 sierpnia).
Data: 2013-08-27

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Szkoła Dialogu - program edukacyjny realizowany przez Forum Dialogu Między Narodami
Data: 2013-08-16

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do skorzystania z bazy aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych
Data: 2013-08-09

Czytaj więcej...

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Prezentacja DCIZ i DN w Wałbrzychu
Data: 2013-08-09

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Otwarta Szkoła”
Data: 2013-08-07

Czytaj więcej...

 

Informacja o Rządowym programie pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”
Data: 2013-08-07

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu