Biuletyn informacyjny nr 149 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Plany nadzoru 2013/2014

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

10-09-2013 r.

Ostatnie dni na planowanie nadzoru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, każdy dyrektor placówki oświatowej ma obowiązek przedstawić do 15 września plan nadzoru. Ten dokument to jeden z ważniejszych jakie dyrektorzy muszą przygotowywać co roku. Od niego zależy bowiem w jakim kierunku będzie się rozwijać placówka, jakie aspekty w opinii dyrektora wymagają zmian i poprawy, a jakie są wizytówką szkoły czy przedszkola i należy je pielęgnować.

O czym warto pamiętać

Dyrektor przedstawiając radzie pedagogicznej plan nadzoru na aktualny rok szkolny na pewno powinien skupić się na wnioskach z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku. To one głównie wskazują na zadania i cele stawiane przed wszystkimi nauczycielami, m.in. przed zespołem ewaluacyjnym, przed wychowawcami, opiekunami samorządów uczniowskich, pedagogiem itp.

Istotne są także kierunki polityki oświatowej wskazane przez ministerstwo na dany rok szkolny. W tym roku wśród podstawowych kierunków polityki oświatowej wskazane zostały:

  1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
  2. Podniesienie jakości w szkołach ponadgimnazjalnych.
  3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczęństwa uczniów.
  4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Dodatkowo Minister Krystyna Szumilas ogłosiła rok szkolny 2013/2014 "Rokiem szkoły w ruchu", co ma zwiększyć aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.

Zachęcam do zapoznania się z planami nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014, które zostały przygotowane dla wszystkich typów placówek - od przedszkola, po szkoły ponadgimnazjalne, a także dla zespołów szkół.

 

Z poważaniem,       

Aleksandra Jaworska
Redaktor Naczelna
redakcja@nadzor-pedagogiczny.pl
Aktualności Co nowego?  


Plany nadzoru pedagogicznego 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola
Jeden z czterech wariantów planu nadzoru przygotowany wg nowych wytycznych

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej
Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego - jeden z czterech wariantów dokumentu

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego dla gimnazjum
Jeden z czterech wariantów dokumentu przygotowanego dla tego typu placówki

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły ponadgimnazjalnej
Jeden z czterech wariantów planu nadzoru wg najnowszych wytycznych

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego dla zespołu szkół
Zespół szkół składający się z szkoły podstawowej i gimnazjum

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jestem dyrektorem niepublicznego przedszkola. W chwili obecnej jestem nauczycielem mianowanym. Chciałabym podnieść swój awans i być nauczycielem dyplomowanym. Wcześniej byłam nauczycielem wychowania muzycznego (awans na mianowanego mam właśnie z tego), jak również byłam nauczycielem wychowania przedszkolnego. Czy wobec tego że od 2 lat jestem dyrektorem, mogę podjąć awans na dyplomowanego? Czy mogłabym go odbyć jako nauczyciel rytmiki czy też koniecznie jako nauczyciel grupy, a może są jakieś inne wymogi dla dyrektorów?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Witam. Uczeń klasy II gimnazjum na koniec roku szkolnego otrzymał ocenę niedostateczną. W sierpniu zdawał egzamin poprawkowy. Jaką ocenę należy wpisać w arkuszu ocen przy nazwie przedmiotu?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o wyjaśnienie jakie jest pensum nauczyciela w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w grupie pięciolatków? 22 czy 25 godzin? Oraz czy w takiej grupie dzieci musi odbywać się religia?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jakie działania prawne może podjąć dyrektor, gdy stwierdzi, że nauczyciel nie prowadził zajęć w ramach art. 42 KN, a zapisy w dzienniku zajęć zostały sfałszowane?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy wydłużenia etapu edukacyjnego uczniowi klasy II gimnazjum (w roku szkolnym 2012/2013). Na podstawie jakiego rozporządzenia: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.4) czy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania - w szkołach publicznych należy wydłużyć uczniowi etap edukacyjny o rok?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Sejm przyjął tzw. ustawę sześciolatkową
Dzisiaj (30 sierpnia) Sejm RP przyjął projekt tzw. ustawy sześciolatkowej. Ustawa trafi teraz do Senatu. Zgodnie z projektem tzw. ustawy sześciolatkowej, datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r. Jednocześnie proponuje w nim się aby:
Data: 2013-08-30

Czytaj więcej...

 

Co nowego w edukacji w roku szkolnym 2013/2014
W roku szkolnym 2013/2014 naukę we wszystkich typach szkół rozpocznie 4 615 tys. uczniów, tj. o ok. 45 tys. mniej niż w roku ubiegłym. Największy spadek występuje w szkołach ponadgimnazjalnych – o 25 tys., nowy rok rozpocznie w nich do 1 315 tys. uczniów. Liczba uczniów w gimnazjach spadnie o ok. 20 tys. i będzie wynosić 1 140 tys. uczniów. Na ubiegłorocznym poziomie pozostanie liczba uczniów w szkołach podstawowych – ok. 2 160 tys. (dzięki temu, że zgodnie z szacunkami prawie 60 tys. sześciolatków rozpocznie edukację w pierwszych klasach szkoły podstawowej). Spodziewamy się natomiast wzrostu liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym – z 1 216 tys. do 1 275 tys.
Data: 2013-08-29

Czytaj więcej...

 

Rekrutacja do szkół i przedszkoli - projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty skierowany do konsultacji zewnętrznych
Minister Edukacji Narodowej skierowała dzisiaj (28 sierpnia br.) do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji. Proponowane zmiany przepisów są podyktowane wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r., który stwierdził niezgodność art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a w konsekwencji niekonstytucyjność rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Data: 2013-08-29

Czytaj więcej...

 

4 medale i 4 wyróżnienia polskich uczniów w XI Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistycznej
Ośmioosobowa reprezentacja Polski wróciła z XI Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej przeprowadzonej w brytyjskim Manchesterze z czterema medalami i wyróżnieniami.
Data: 2013-08-29

Czytaj więcej...

 

100 mln zł z UE na wsparcie nauczycieli
Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło 100 mln zł z Unii Europejskiej na wsparcie nauczycieli. Pieniądze te zostaną uruchomione na aktywizację zawodową dla tych, którzy utracili pracę. Założenia programu minister Krystyna Szumilas przedstawiła podczas konferencji prasowej (27 sierpnia).
Data: 2013-08-27

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Szkoła Dialogu - program edukacyjny realizowany przez Forum Dialogu Między Narodami
Data: 2013-08-16

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do skorzystania z bazy aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych
Data: 2013-08-09

Czytaj więcej...

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Prezentacja DCIZ i DN w Wałbrzychu
Data: 2013-08-09

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Otwarta Szkoła”
Data: 2013-08-07

Czytaj więcej...

 

Informacja o Rządowym programie pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”
Data: 2013-08-07

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu