Biuletyn informacyjny nr 148 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Plany nadzoru 2013/2014

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

27-08-2013 r.

Nowy rok szkolny - nowe plany nadzoru

Uczniowie cieszą się z ostatnich dni wakacji, podczas gdy dyrektorzy intensywnie pracują nad przygotowaniem placówek do nowego roku szkolnego. Zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym, które w całości zacznie  obowiązywać od września, w tym roku pracy będzie znacznie więcej.

Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym?

Najważniejsze zmiany jakie wynikają z rozporządzenia z dnia 10 maja 2013 r. dotyczą przygotowania planów nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w placówkach oświatowych. Zgodnie z nowymi wymaganiami działania prowadzone w szkołach i przedszkolach mają odpowiadać realnym potrzebom wychowawczym i dydaktycznym.

Rozporządzenie doprecyzowuje także, w jaki sposób należy prowadzić ewaluację w placówkach, w których nie funckjonuje rada pedagogiczna oraz dookreśla terminy przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej. Szczegóły na temat wszystkich zmian, jakie wprowadza rozporządzenie znajdziecie Państwo tutaj.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło już także (wcześniej niż zwykle) kierunki polityki oświatowej na nadchodzący rok szkolny.

Zachęcam do zapoznania się z planami nadzoru pedagogicznego, które przygotowano zgodnie z najnowszymi wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia oraz zgodnych z kierunkami polityki oświatowej MEN.

Z poważaniem,       

Aleksandra Jaworska
Redaktor Naczelna
redakcja@nadzor-pedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Plany nadzoru pedagogicznego 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola
Jeden z czterech wariantów planu nadzoru przygotowany wg nowych wytycznych

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej
Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego - jeden z czterech wariantów dokumentu

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego dla gimnazjum
Jeden z czterech wariantów dokumentu przygotowanego dla tego typu placówki

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły ponadgimnazjalnej
Jeden z czterech wariantów planu nadzoru wg najnowszych wytycznych

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego dla niepublicznego przedszkola
Do pobrania także plan nadzoru dla szkoły niepublicznej

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Witam, zastanawiam się czy ująć w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania nową formułę organizowania sprawdzianu. Ma składać się z j. polskiego, matematyki i języka obcego. W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie przystępujący do sprawdzianu realizują przecież starą podstawę programową
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Jakie są konsekwencje dla nauczyciela i dyrektora za niezrealizowanie minimalnej liczby godzin? Nauczyciel na półrocze nie wykazał zaległości z lat ubiegłych. Na koniec roku dyrektor (nowy) dowiedział się, że n-l w poprzednim roku chorował, nie było za niego zastępstw i są duże zaległości (18 godzin) w rozliczeniu realizacji pp w gimnazjum? Co teraz zrobić. Oczywiście chodzi o ostatnią klasę gimnazjum. Jak dyrektor powinien postąpić w stosunku do nauczyciela, który nie zgłosił problemu stosunkowo wcześniej? Inny n-l nie chorował w ubiegłych latach, ale też nie wypracował minimalnej liczby godzin z biologii? Też nie zgłaszał zaległości? Jakie są tego konsekwencje?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Mam pytanie dotyczące odprawy dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę od 1.09.2005 r. do 31.08.2013 r. Wypowiedzenie z art. 27 KN. Czy w tym przypadku należy się powołać na ustawę z 13 marca 2003 r. – który art.?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o pomoc, uczennica promowana do klasy 2 LO złożyła do dyrektora prośbę o zmianę języka wiodącego. Od podstawówki wiodącym był język angielski lecz równocześnie uczyła się języka niemieckiego. Ponieważ z niemieckim wiąże swoje przyszłe studia, szlifowała język na zajęciach pozalekcyjnych chciałaby na maturze zdawać tylko niemiecki i to rozszerzenie - jakie istnieją możliwości rozwiązania tej sprawy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel, który ukończył 63 lata może startować w konkursie na dyrektora szkoły ?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zajęcia tzw. dodatkowe w przedszkolu
Przedszkole powinno być powszechnie dostępne. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej jest zniesienie barier w upowszechnieniu wychowania przedszkolnego. Jedną z nich jest bariera ekonomiczna. Dlatego tzw. ustawa przedszkolna wprowadzi od 1 września 2013 r. ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin. Równocześnie, aby m.in. zrekompensować mniejsze wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców gminy będą otrzymywały (także od 1 września 2013 r.) środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji.
Data: 2013-08-21

Czytaj więcej...

 

Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku zwana „cudem nad Wisłą”
Dziewięćdziesiąt trzy lata temu na przedpolach Warszawy odbyła się decydująca batalia wojny polsko-bolszewickiej, określana mianem Bitwy Warszawskiej. Armia polska powstrzymała wrogie wojska zagrażające naszej stolicy, stając w obronie świeżo odzyskanej niepodległości.
Data: 2013-08-16

Czytaj więcej...

 

Badania CBOS 2011 były i są publicznie prezentowane
W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi zarzutami, MEN informuje, że wyniki badania CBOS 2011 oraz ich analiza zostały przekazane opinii publicznej. Badania te były i są publicznie dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Instytutu Badań Edukacyjnych. Analiza, przeprowadzona w styczniu 2013 r., miała na celu wyodrębnienie m.in. odpowiedzi rodziców dzieci 6-letnich urodzonych w roku 2004, którzy zdecydowali o rozpoczęciu nauki szkolnej swoich dzieci od września 2010 roku.
Data: 2013-08-14

Czytaj więcej...

 

Polacy zdobyli 5 medali na 7 Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki
Polska reprezentacja, składająca się z ośmiu zawodników wyłonionych w krajowych zawodach 56 Olimpiady Astronomicznej (jednej z najstarszych polskich olimpiad przedmiotowych) zdobyła w sumie 5 medali - 1 złoty medal, 2 srebrne, 2 brązowe - oraz 2 wyróżnienia na 7 Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki, która odbyła się w dniach 27 lipca - 5 sierpnia w greckim Volos, u podnóża góry Helion.
Data: 2013-08-09

Czytaj więcej...

 

Edukacja na obszarach wiejskich – spotkanie w MEN
Edukacji dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich poświęcone było robocze spotkanie, które odbyło się dziś (2 sierpnia) z inicjatywy Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W siedzibie MEN spotkali się przedstawiciele instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych, głównie fundacji i stowarzyszeń, które swoją działalnością obejmują środowiska wiejskie.
Data: 2013-08-02

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Szkoła Dialogu - program edukacyjny realizowany przez Forum Dialogu Między Narodami
Data: 2013-08-16

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do skorzystania z bazy aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych
Data: 2013-08-09

Czytaj więcej...

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Prezentacja DCIZ i DN w Wałbrzychu
Data: 2013-08-09

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Otwarta Szkoła”
Data: 2013-08-07

Czytaj więcej...

 

Informacja o Rządowym programie pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”
Data: 2013-08-07

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu