Biuletyn informacyjny nr 146 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Z dyrektorskiego punktu widzenia...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

25-06-2013 r.

Nieznajomość ortografii szkodzi?

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie mojej szkoły zorganizowali zabawę dla nauczycieli. Pracowników podzielili na dwa zespoły: nauczycieli przedmiotów humanistycznych (historycy, poloniści, językowcy) i pozostałych. Humaniści dostali do rozwiązania prosty test matematyczny, a pozostali pisali łatwe dyktando. Nauczycieli poproszono, aby potraktowali ten sprawdzian poważnie i pisali najlepiej, jak potrafią. Wyniki okazały się tak fatalne, że aż trudno uwierzyć. Szczególnie źle wypadło pisanie dyktanda. Zwyciężył chemik, który popełnił tylko 4 błędy ortograficzne (głównie małe/wielkie litery oraz razem/oddzielnie). Rekordzista zrobił 27 błędów (m. in. błędnie zapisał takie wyrazy, jak hojny, błahy, żądać, mrzonki, obskurny, prószyć, w Kalifornii (przez jedno „i” na końcu), Ziemi (dwa „i” na końcu), zupełnie też nie znał się na pisowni małą i wielką literą). Obawiam się, że uczniowie nie bez powodu przeprowadzili to dyktando. Już wcześniej dochodziły mnie słuchy, że nauczyciele popełniają błędy ortograficzne, ale nie zdawałem sobie sprawy, że skala zjawiska jest tak wielka. Zastanawiam się, czy nie powinienem zorganizować obowiązkowego szkolenia ze znajomości zasad pisania, ponownie przeprowadzić dyktando, a od jego wyników uzależnić dalszą pracę z młodzieżą.


Z poważaniem,       

Roman S.
Dyrektor Dużej Szkoły z małym doświadczeniem.

 

Chcesz skomentować lub podyskutować z autorem bloga?

Zapraszamy do DYSKUSJI!

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu
Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok 2012/2013.

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej
Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej.

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej z roku 2012/2013.

Pobierz dokument

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
Wzór aneksu dla szkoły podstawowej, w której utworzono oddział przedszkolny.

Pobierz dokument

Sprawozdanie z pracy wychowawczej - gimnazjum
Sprawozdanie z pracy wychowawczej w klasie 1-3 gimnazjum.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel odbywający staż na nauczyciela dyplomowanego zmienił pracę w trakcie trwania stażu. W poprzednim zakładzie pracy odbył dwa lata stażu w obecnej 9 miesięcy. Czy sprawozdanie nauczyciel ten pisze za cały okres stażu? Czy dyrektor ocenę dorobku zawodowego pisze za cały okres stażu, czy oddzielnie za dwa lata w jednej szkole i 9 miesięcy w drugiej? Nauczyciel dostarczył ocenę dorbku zawodowego z poprzedniej placówki.
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

W przedszkolu niepublicznym dyrektor nie posiada stopnia awansu zawodowego. Czy nauczyciele pracujący w tej placówce mogą zdobywać kolejne stopnie awansu? Czy wspomniany dyrektor może nadać stopień n-la kontraktowego?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Witam, pracownik obsługi (szatniarz) otrzymał wypowiedzenie w związku z redukcją etatów. Wypowiedzenie kończy się z dniem 30.06.2013 r. W dniu 08.05.2013 r. zatrudniliśmy innego pracownika na zastępstwo za sprzątaczkę, która przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy w takiej sytuacji powinniśmy nie przedłużać umowy dla sprzątaczki (zatrudnionej na zastępstwo) a zatrudnić w ramach zastępstwa szatniarza. Pozdrawiam
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy języków obcych w szkole ponadgimnazjalnej. Czy uczeń kończący gimnazjum z językiem obcym III1 musi obowiązkowo kontynuować naukę tego języka na poziomie IV! poziom rozszerzony?? czy ma prawo do IV.1 poziom podstawowy. Proszę o jednoznaczną odpowiedź.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jaka jest wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego po Studium Nauczycielskim zatrudnionego w 2010 roku?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Spoty informacyjne z udziałem rodziców 6-latków
Dzisiaj (21 czerwca 2013 r.) na konferencji prasowej w Kancelarii Premiera minister edukacji Krystyna Szumilas zaprezentowała nowe spoty informacyjne poświęcone obniżeniu wieku obowiązku szkolnego. Trzy spoty, które będą emitowane w telewizji przedstawiają punkt widzenia rodziców, którzy decyzję o posłaniu dziecka w wieku 6 lat do szkoły mają już za sobą.
Data: 2013-06-21

Czytaj więcej...

 

Rodzice i minister razem o sześciolatkach
Dziś (21 czerwca), w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej, po raz kolejny odbyło się spotkanie powołanego przez minister Krystynę Szumilas Forum Rodziców, zrzeszającego ponad 30 rodzicielskich organizacji, fundacji i stowarzyszeń z całej Polski. Tematem spotkania, na prośbę rodziców, była istotna społeczna kwestia, jaką jest obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Minister Krystyna Szumilas miała okazję przedstawić rodzicom nowy - wynikający z nowelizacji ustawy o systemie oświaty - harmonogram reformy. Do pierwszych klas od przyszłego roku pójdą obowiązkowo jedynie te dzieci, które urodziły się w pierwszej połowie (od 1 stycznia do końca czerwca) 2008 roku. Pozostałe - jeśli rodzice nie zdecydują o ich wcześniejszym zapisaniu do szkoły, trafią do pierwszej klasy we wrześniu 2015 roku, razem z rocznikiem 2009.
Data: 2013-06-21

Czytaj więcej...

 

Eksperci o egzaminie gimnazjalnym
Obowiązująca od roku szkolnego 2009/2010 podstawa programowa kształcenia ogólnego na nowo zdefiniowała nie tylko cele kształcenia, zakres treści szczegółowych w poszczególnych przedmiotach i unowocześniła sposoby nauczania, ale także wpłynęła na wypracowanie nowej formuły egzaminu gimnazjalnego, wprowadzonej od 2012 roku. Jak po dwóch latach nowej formuły egzaminu oceniają te zmiany eksperci?
Data: 2013-06-21

Czytaj więcej...

 

Kołobrzeska „szóstka” gotowa na przyjęcie sześciolatka
Wspólna zabawa „w zgłoski", wyklejanki, taniec „Rolnik" - to tylko niektóre z zadań, jakie czekały na Przemysława Krzyżanowskiego, podsekretarza stanu w MEN podczas wizyty w piątek (7 czerwca) w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka z oddziałami przedszkolnymi w Kołobrzegu-Radzikowie, gdzie spotkał się z przedszkolakami i uczniami. Wizyta była również okazją do dyskusji z rodzicami i środowiskiem oświatowym województwa zachodniopomorskiego na temat reformy obniżenia wieku obowiązku szkolnego.
Data: 2013-06-10

Czytaj więcej...

 

Wiceminister Maciej Jakubowski w Działdowie
- Dajmy szanse dzieciom i nie odsuwajmy decyzji o posłaniu ich do szkoły - apelował do rodziców tegorocznych pięcio- i sześciolatków Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, podczas wizyty w Działdowie. Wiceminister Maciej Jakubowski spotkał się z przedstawicielami środowiska oświatowego odwiedził również Przedszkole Miejskie nr 5 i Szkołę Podstawową nr 3.
Data: 2013-06-10

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

„Igrzyska Olimpijskie Vancouver 2010 i Londyn 2012”
Data: 2013-06-04

Czytaj więcej...

 

X Ogólnopolski Festiwal Małych Form Scenicznych
Data: 2013-06-04

Czytaj więcej...

 

IV edycja konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”
Data: 2013-06-03

Czytaj więcej...

 

Informacja o konferencji na temat żywienia
Data: 2013-05-13

Czytaj więcej...

 

Konferencja: „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji – jak odpowiadać na potrzeby uczniów, rodziców, pracowników szkół i placówek”
Data: 2013-05-13

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu