Biuletyn informacyjny nr 145 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Z dyrektorskiego puktu widzenia  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

13-06-2013 r.

Zatrudnianie krewnych i znajomych

Przyznaję się, że przyjąłem do pracy kilka osób po znajomości. Raz prosił mnie przyjaciel, abym zatrudnił jego żonę, więc się zgodziłem. Innym razem uległem prośbie sąsiadów z działki. Wiedzieli, że jestem dyrektorem szkoły, a ich córka dwa lata temu skończyła studia i do tej pory nie znalazła pracy. Pomogłem. Raz też spełniłem prośbę ważnego urzędnika, ale to inna sprawa. Nie spodziewałem się, że w szkole zrobi się z tego wszystkiego tyle plotek, oskarżeń i pretensji. Nauczyciele mają mi za złe, że przyjąłem do pracy kilka znajomych osób, a sami bez przerwy proszą mnie, abym zatrudnił kogoś z ich krewnych lub znajomych. To niesprawiedliwe. Nie wolno mi zatrudniać moich znajomych, ale ich znajomych  powinienem? Uważam, że nauczyciele kierują się moralnością Kalego. Przyjąć do pracy kogoś z ich polecenia - to dobry uczynek, ale jak dyrektor zatrudni kogoś swojego - to zły uczynek. A co za różnica? Piszę o tym, ponieważ otrzymałem dwie prośby w sprawie wolnego etatu w przyszłym roku szkolnym. Jeden z moich pracowników błaga o przyjęcie na to miejsce jego córki. O to samo prosi mnie szwagier (dla syna swojego kolegi). I co mam robić? Czyj znajomy jest ważniejszy?

    

Roman S.
Dyrektor Dużej Szkoły z małym doświadczeniem.

 

 

Chcesz skomentować lub podyskutować z autorem bloga?

Zapraszamy do DYSKUSJI!

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej - szkoła podstawowa
Sprawozdanie nauczyciela z działalności biblioteki szkolnej w szkole podstawowej

Pobierz dokument

Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej - gimnazjum
Sprawozdanie nauczyciela z działalności biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2012/2013

Pobierz dokument

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej
Sprawozdanie z pracy świetlicy za rok szkolny 2012/13 jest przeznaczone dla szkoły podstawowej.

Pobierz dokument

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - szkoła podstawowa
Wzór sprawozdania z pracy pedagoga za rok szkolny 2012/13 może być wykorzystany dla szkoły podstawowej. 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - gimnazjum
Wzór sprawozdania z pracy pedagoga za rok szkolny 2012/13 może być wykorzystany dla szkoły gimnazjalnej. 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy nauczyciel kontraktowy przedstawia dyrektorowi dowody realizacji swojego planu rozwoju czy tylko sprawozdania?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

WITAM, PROSZĘ O PODANIE PODSTAWY PRAWNEJ ODNOŚNIE KONIECZNOŚCI OPINIOWANIA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO SZKOŁY I ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: KIEDY TAKI ARKUSZ NALEŻY OPINIOWAĆ- PRZED ZŁOŻENIEM DO ORGANU PROWADZĄCEGO W KWIETNIU, PO ZATWIERDZENIU PRZEZ ORGAN W MAJU, CZY W SIERPNIU PRZED ROZPOCZĘCIEM NOWEGO ROKU SZKOLNEGO. POZDRAWIAM.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Dnia 1 września 2010 roku rozpocząłem staż na nauczyciela dyplomowanego. 1 września 2011 roku powierzono mi stanowisko dyrektora. W związku z tym mam pytania: Kiedy kończy mi się staż (31 maj czy sierpień)? Jakie muszę mieć dokumenty załączone do wniosku o postępowanie przed komisją? Jak mam to wszystko ugryźć? Proszę wskazać mi krok po kroku co mam robić? Proszę o pomoc!!! Dyrektor z pomorskiego. Staż kończy się 31 maja 2013 r. Okres pracy na stanowisku nauczyciela zalicza się do stażu na awans, ale musi być potwierdzony dokumentacją: zaświadczenie, o którym mowa w (§ 9 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia, zatwierdzony plan przez dotychczasowego dyrektora oraz sprawozdanie z jego realizacji. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Art. 9e. 5. Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w ust. 1-3, zalicza się okres odbytego stażu. 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dokumentacja dyrektora ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego 1) Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. 2) Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (§ 9 ust. 2 pkt 1). 3) Poświadczona kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego (§ 9 ust.2 pkt 1). 4) Zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresu pracy wymaganego do złożenia wniosku (§ 9 ust. 2 pkt 7). 5) Sprawozdanie z ostatnich trzech lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania (§ 9 ust. 2 pkt 4). 6) Wyróżniająca ocena pracy uzyskana w okresie zajmowania stanowiska dyrektora – karta oceny pracy (§ 9 ust.2 pkt 4). 7) Dokumentacja potwierdzająca spełnianie wymagań określonych w § 8 ust. 2. W przypadku nauczyciela, któremu w okresie stażu powierzono stanowisko dyrektora,obowiązuje sprawozdanie z okresu pracy na tym stanowisku, a ponadto – oprócz dokumentacji wymienionej w pkt. 1–7 – także: a) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu (czyli w okresie, kiedy był nauczycielem), b) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego (za okres odbywania stażu), c) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - za okres odbywania stażu (§ 9 ust. 2 pkt 7). 31 maja będę miał 2 lata i 9 miesięcy! W rozporządzeniu jest mowa o przepracowaniu przez dyrektora 3 lat na tym stanowisku z uwzględnieniem czasu przepracowanego jako nauczyciel. Czy mój staż nie kończy się przypadkiem 31 sierpnia?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Witam, jestem nowym dyrektorem szkoły, w wyniku kontroli wewnętrznej stwierdziłam brak zatrudnienia poprzez mianowanie u nauczycieli, którzy posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Nauczyciele ci pracują nieprzerwanie w mojej szkole, a brakujące dokumenty powinien im wręczyć poprzedni dyrektor. Czy konieczne jest wystąpienie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w ich przypadku? Czy gdyby byli karani, sąd poinformowałby zakład pracy? Pozdrawiam
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Witam, ile urlopu wypoczynkowego powinien otrzymać pracownik, który jest zwalniany z dniem 30.06.2013 r. (na podstawie miesięcznego wypowiedzenia)? Obecnie pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu. Czy w związku z tym powinien wykorzystać 10 dni urlopu wypoczynkowego gdyż przepracuje 6 miesięcy w 2013 r. – nie jest to jego pierwsza praca w życiu.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Kołobrzeska „szóstka” gotowa na przyjęcie sześciolatka
Wspólna zabawa „w zgłoski", wyklejanki, taniec „Rolnik" - to tylko niektóre z zadań, jakie czekały na Przemysława Krzyżanowskiego, podsekretarza stanu w MEN podczas wizyty w piątek (7 czerwca) w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka z oddziałami przedszkolnymi w Kołobrzegu-Radzikowie, gdzie spotkał się z przedszkolakami i uczniami. Wizyta była również okazją do dyskusji z rodzicami i środowiskiem oświatowym województwa zachodniopomorskiego na temat reformy obniżenia wieku obowiązku szkolnego.
Data: 2013-06-10

Czytaj więcej...

 

Wiceminister Maciej Jakubowski w Działdowie
- Dajmy szanse dzieciom i nie odsuwajmy decyzji o posłaniu ich do szkoły - apelował do rodziców tegorocznych pięcio- i sześciolatków Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, podczas wizyty w Działdowie. Wiceminister Maciej Jakubowski spotkał się z przedstawicielami środowiska oświatowego odwiedził również Przedszkole Miejskie nr 5 i Szkołę Podstawową nr 3.
Data: 2013-06-10

Czytaj więcej...

 

Otwarta Szkoła – system wsparcia uczniów migrujących
W dniach 5-6 czerwca 2013 r. odbyła się konferencja podsumowująca sfinansowany ze środków europejskich projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, dzięki któremu udało się stworzyć system wsparcia uczniów migrujących.
Data: 2013-06-07

Czytaj więcej...

 

MEN na Dniu Dziecka w Kancelarii Premiera
Z okazji Dnia Dziecka, po raz pierwszy w historii, ogrody Kancelarii Premiera zostały otwarte dla dzieci. Atrakcje pikniku dla najmłodszych przygotowały również instytucje rządowe, w tym MEN.
Data: 2013-06-03

Czytaj więcej...

 

XIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży - ekorozwój czyli obowiązek ochrony środowiska
- Ekologia jest wyjątkowo bliska każdemu, bo dotyczy naszych codziennych działań, obowiązków, nawyków a jednocześnie jest jednym z najważniejszych problemów i wyzwań współczesnego świata czyli nas wszystkich - tymi słowami minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas przywitała uczestników XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W parlamentarnym spotkaniu uczestniczyli także marszałek Sejmu Ewa Kopacz i wicemarszałkowie. W rządowych ławach zasiedli - minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz posłowie, członkowie komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Polityki Społecznej i Rodziny, a także Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Natomiast z ław poselskich obrady obserwowała Joanna Rudzka, przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Data: 2013-06-03

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

„Igrzyska Olimpijskie Vancouver 2010 i Londyn 2012”
Data: 2013-06-04

Czytaj więcej...

 

X Ogólnopolski Festiwal Małych Form Scenicznych
Data: 2013-06-04

Czytaj więcej...

 

IV edycja konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”
Data: 2013-06-03

Czytaj więcej...

 

Informacja o konferencji na temat żywienia
Data: 2013-05-13

Czytaj więcej...

 

Konferencja: „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji – jak odpowiadać na potrzeby uczniów, rodziców, pracowników szkół i placówek”
Data: 2013-05-13

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu