Biuletyn informacyjny nr 142 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Dokumenty do pobrania

3. Nowe dokumenty w portalu

4. Porady eksperta

5. Komunikaty MEN

6. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

23-05-2013 r.


Nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym

14 maja br. opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, które wprowadza szereg zmian, jakie obowiązywać będą głównie od nowego roku szkolnego.

Co się zmienia?

Rozporządzenie wprowadza 12 wymagań, którym podlegać będzie ewaluacja zewnętrzna, rezygnując tym samym z dotychczasowych obszarów. Proces ewaluacji będzie zatem mniej usztywniony i pozwoli na dogłębną analizę wskazanych zagadnień. Dotyczy to zwłaszcza ewaluacji problemowej, która nie będzie już musiała być prowadzona wg ściśle określonych obszarów. Dodatkowo - analizując wymagania, które placówka musi spełniać dla ustalenia poziomu D i B, można zauważyć, że duża część wymagań, które do tej pory określały poziom B została przesunięta do poziomu D. Oznacza to w praktyce, że poziom B będzie przyznawany szkołom, które w istotny sposób wyróżniają się w danym aspekcie na tle innych szkół. Natomiast poziom A będzie przyznawany szkołom i placówkom wzorcowym, innowacyjnym w danym zakresie.

Również w kwestii ewaluacji wewnętrznej wprowadzono istotną zmianę - nie musi już ona odnosić się do wymagań rozporządzenia, a do realnych potrzeb i zagadnień, które szkoła uzna za istotne. Pozwoli to uniknąć sztucznie prowadzonych ewaluacji wewnętrznych w oparciu o priorytety MEN, które nie w każdej placówce są najistotniejszą kwestią wymagającą weryfikacji.

Dookreśleniu uległy też terminy związane z prowadzeniem ewaluacji oraz sposób raportowania.

Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z rozporządzeniem. Na ile wprowadzone zmiany są rewolucyjne?

Z poważaniem,       

Aleksandra Jaworska
Redaktor Naczelna
redakcja@nadzor-pedagogiczny.pl


Dokumentacja do pobrania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
 

Pobierz dokument

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Statut szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym
Zmiany w statucie szkoły podstawowej przy tworzeniu oddziału przedszkolnego.

Pobierz dokument

Aneks do umowy o pracę
Aneks do umowy w związku ze zmianami organizacyjnymi na skutek łączenia klas.

Pobierz dokument

Szkolny plan nauczania dla I i II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej na rok 2013/14
Szkolny plan nauczania dla szkoły podstawowej (dla klas 1-3 i 4-6) z uwzględnieniem najnowszych wytycznych.

Pobierz dokument

Aneks do Statutu Szkoły z informacją o zmianach dotyczących klas łączonych
W związku z wprowadzaniem w placówkach klas łączonych ekperci przygotowują aneks do Statutu Szkoły.

Pobierz dokument

Wzór wypowiedzenia
Prezentowany wzór wypowiedzenia stosunku pracy można wykorzystać we wszystkich typach placówek.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Wycieczkę zagraniczna uczniów należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty. Jeśli jest organizowana wycieczka 3-dniowa w Polsce, a tylko jeden dzień dzieci mają być za granicą, to czy też dopełniać tej formalności?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jestem dyrektorem szkoły od kwietnia 2013 roku. Po przeprowadzonej kontroli dokumentacji kadrowej stwierdziłam brak aktów mianowania ( zatrudnienie na podstawie mianowania) w teczkach akt osobowych nauczycieli. Jestem w trakcie przygotowywania brakującej dokumentacji. Czy prawidłowy będzie zapis: Na podstawie art. 11 w związku z art. 10 ust. 1 i 5 oraz art. 13 -15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.) mianuję Panią/Pana z dniem 15.05.2013 na stanowisko NAUCZYCIELA. ( czy należy tu sprecyzować np. nauczyciela matematyki) Data 15.05.2013 roku została zakwestionowana przez jednego z nauczycieli gdyż twierdzi on, że jest zatrudniony od np. 1992 r. i zatrudnienie na podstawie mianowania powinno zawierać datę kiedy ten akt powinien być przyznany - zgodnie z posiadaną dokumentacją np. uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w roku 2005.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy uczeń może zrezygnować z nauki języka kaszubskiego po ukończeniu czwartej klasy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel kontraktowy możne być zatrudniony na czas określony jeśli nie jest to zatrudnienie na zastępstwo - jak uzasadnić zatrudnienie na czas określony?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Witam, mam pytanie odnośnie oceny pracy dyrektora, której dokonuje Organ Prowadzący. Czy jest jakiś arkusz kontrolny (dokładny), wg którego ta kontrola przebiega? Co jest dokładnie sprawdzane? Chodzi mi bardziej o sferę pedagogiczną niż o finansową.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

KROSNOludki ciekawe świata
„6-latek jest I klasa" - z dumą zapewniają władze samorządowe Krosna na Podkarpaciu. Miasto od kilku lat przygotowuje szkoły na przyjęcie najmłodszych uczniów i realizuje programy włączania dzieci sześcioletnich w edukację szkolną.
Data: 2013-05-22

Czytaj więcej...

 

Grudziądzkie przedszkolaki chcą iść do szkoły!
Takim transparentem dzieci z Przedszkola Miejskiego „Strzemięcin" w Grudziądzu witały wiceministra edukacji narodowej Przemysława Krzyżanowskiego, który 20 maja odwiedził ich placówkę w ramach wizyty poświęconej reformie obniżenia wieku szkolnego. Wspólnie z przedszkolakami, kujawsko-pomorskim kuratorem oświaty, prezydentem miasta oraz pozostałymi gośćmi podsekretarz stanu w MEN udał się również do sąsiedniej, współpracującej z przedszkolem Szkoły Podstawowej nr 7 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Bronisława Malinowskiego oraz spotkał się z rodzicami tegorocznych sześciolatków i ze środowiskiem oświatowym województwa kujawsko-pomorskiego.
Data: 2013-05-22

Czytaj więcej...

 

Maciej Jakubowski, Podsekretarz Stanu MEN uczestniczył w ceremonii wręczenia nagród jubileuszowej 10. edycji programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej - Akademia Młodego Dyplomaty" (21 maja 2013)
- Gratulując osiągniętych wyników życzę Wam, aby europejski wymiar towarzyszył każdemu Waszemu działaniu a podejmowane inicjatywy wpływały na kreowanie postaw aktywnego, odpowiedzialnego obywatela - powiedział minister Maciej Jakubowski wyrażając uznanie dla pracy uczniów i nauczycieli - laureatów tegorocznej edycji konkursu.
Data: 2013-05-22

Czytaj więcej...

 

Ustawa przedszkolna przyjęta przez komisje sejmowe
Wczoraj wieczorem (21 maja) połączone Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP zakończyły pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1312) - tzw. ustawy przedszkolnej.
Data: 2013-05-22

Czytaj więcej...

 

Oświadczenie Ministra Edukacji Narodowej
W związku z błędem w zadaniu 2. na egzaminie maturalnym z informatyki na poziomie rozszerzonym zobowiązałam dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do unieważnienia całego zadania oraz przyznania za nie wszystkim zdającym maksymalnej liczby punktów.
Data: 2013-05-22

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Informacja o konferencji na temat żywienia
Data: 2013-05-13

Czytaj więcej...

 

Konferencja: „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji – jak odpowiadać na potrzeby uczniów, rodziców, pracowników szkół i placówek”
Data: 2013-05-13

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do udziału w konkursie „Interaktywny produkt IT”
Data: 2013-05-10

Czytaj więcej...

 

Dolnośląski Konkurs dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i I – III gimnazjum „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze”
Data: 2013-04-15

Czytaj więcej...

 

Internetowa gra edukacyjna o Parlamencie Europejskim
Data: 2013-04-15

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu