Biuletyn informacyjny nr 140 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia "Z dyrektorskiego punktu widzenia..."  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Dokumenty do pobrania

3. Nowe dokumenty w portalu

4. Porady eksperta

5. Komunikaty MEN

6. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

16-05-2013 r.

Nagana dyrektora - motywuje czy terroryzuje?

Mam ochotę znowu się pochwalić. Trzeci rok jestem dyrektorem, a jeszcze nikomu nie dałem nagany na piśmie. Wiele razy straszyłem, że to zrobię, kilka razy byłem o włos, ale w końcu udało mi się nad sobą zapanować. Nie wie jak długo jeszcze wytrzymam, gdyż nauczyciele są jak dzieci. Mam wrażenie, że sprawdzają mnie, na ile mogą sobie pozwolić i kiedy wreszcie skończy się to naganą

Powstrzymuję się głównie z powodu mojej poprzedniczki, która upomnieniami i naganami dzieliła niczym kromkami chleba. Sam też w pierwszych latach pracy w tej szkole dostałem dwa upomnienia na piśmie. Pamiętam, że ja i inni nauczyciele mieliśmy z tego powodu duże poczucie krzywdy. Pamiętam też strach, jaki tu panował. Odkąd zostałem dyrektorem, tego strachu już nie ma. Atmosfera jest dużo bardziej swobodna, może nawet za bardzo.

Nie udzielam nagan, ale zaczynam krzyczeć. Kilka dni temu nawrzeszczałem na nauczycielkę, która zakomunikowała mi, że nie może wykonać mojego polecenia i zostać dłużej w pracy, ponieważ ma ważne sprawy rodzinne. Gdy chciała wyjść, podniosłem głos i zapytałem - od kiedy to ona decyduje, czy może moje polecenie wykonać czy nie. Krzyczałem, że nie ona jest w tej szkole dyrektorem, tylko ja, więc musi zostać, a ja nie będę się tłumaczył dlaczego. Z trudem panowałem nad sobą. Wieczorem spotkałem się ze znajomym dyrektorem z innej szkoły, gdyż musiałem się komuś wyżalić. Przyjaciel powiedział mi, że stanę się spokojniejszy, jak udzielę kilku nagan. Podobno to tak działa.

Roman S.
Dyrektor Dużej Szkoły z małym doświadczeniem.

 


Chcesz skomentować lub podyskutować z autorem bloga?

Zapraszamy do DYSKUSJI!


Dokumentacja do pobrania

Wniosek o ocenę pracy dyrektora
Jeden z dokumentów wymaganych podczas konkursu na dyrektora szkoły

Pobierz dokument

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzór wypowiedzenia
Prezentowany wzór wypowiedzenia stosunku pracy można wykorzystać we wszystkich typach placówek.

Pobierz dokument

Arkusz postępów dziecka trzyletniego
Wzór arkusza postępów dziecka trzyletniego jest przygotowany do diagnozy dziecka w przedszkolu w oparciu o wymagania zawarte w podstawie programowej.

Pobierz dokument

Arkusz kontroli pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w Szkole Podstawowej
Arkusz kontroli może być wykorzystany w szkole podstawowej oraz - po drobnych modyfikacjach - także w innych placówkach.

Pobierz dokument

Ankieta dla nauczycieli – podnoszenie jakości pracy szkoły
Ankieta jest przeznaczona dla nauczycieli różnych typów szkół. Może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru III „ŚRODOWISKO”.

Pobierz dokument

Ankieta dla rodziców - funkcjonowanie szkoły
Ankieta pomoże w dokonaniu ewaluacji związanej z funkcjoowaniem placówki w opinii rodziców.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Na radzie pedagogicznej (w kwietniu) został przedstawiony projekt organizacji pracy szkoły na nowy rok. Zaopiniowany został pozytywnie. Szczegółowy przydział czynności nie został podany, każdy nauczyciel ma zapewniony etat i jeszcze godziny ponadwymiarowe. Z dwojgiem nauczycieli dyrektor przeprowadził rozmowę, w której poinformował ich o planowanym przydziale czynności, zgodnie z kwalifikacjami. Warunki umowy o pracę nie ulegną zmianie. Nauczyciele stwierdzili, że nie wyrażą na to zgody. Jakie kroki powinien dyrektor podjąć w sytuacji, gdy nauczyciel nie wyrazi zgody na proponowany zakres czynności? Uprzejmie proszę o pilne udzielenie odpowiedzi (w maju).
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Witam. Mam problem kadrowy i pytanie z tym związane, co mogę zrobić? Z nauczycielem została rozwiązana umowa o pracę z końcem ubiegłego roku szkolnego, czyli 2011/2012 z powodu ukończenie przez niego 65 lat życie (jeszcze było można). Z dniem 5 września 2012 (czyli nie z początkiem roku szkolnego 2012-2013) z tym nauczycielem z powodu braku specjalisty podpisana została umowa o pracę na czas określony, czyli od 5 września 2012 r. do dnia 28 czerwca 2013 r. Dziś otrzymałem pismo ze ZNP, że ten pracownik objęty został szczególną ochroną, bo uchwałą Zarządu jest upoważniony do reprezentowania Związku w zakresie działalności socjalnej oraz przestrzegania zasad BHP w placówce. Co mogę zrobić? Czy umowa kończy się tak jak została zawarta z dniem 28 czerwca 2013 r.? Czy jednak powstają jakieś trudności? Jak mogę rozwiązać ten problem? Czy informuję związek? Dziękuję za pomoc!
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Witam. Jestem na końcowym etapie arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny 2013/2014 i pojawił się dylemat, czy nauczyciel, który od 20 lat uczy muzyki (3 godziny tygodniowo) nie mając typowych kwalifikacji nadal może tej muzyki uczyć? Co roku wystawiam vakat i co roku nikt nie chce na 3 godziny przyjść do nauczania muzyki. Obecny nauczyciel jest jeszcze zatrudniony jako plastyk, technik, informatyk (zgodnie z kwalifikacjami) i we wrześniu dostaje te 3 godziny muzyki. Czy długoletnia praca jako nauczyciel muzyki może dać prawo do prowadzenia tych zajęć pomimo braku w tym kierunku odpowiedniej szkoły. Pozdrawiam. Maria
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Witam! W ubiegłym roku szkolnym nauczyciel przystąpił do konkursu na stanowisko dyrektora gimnazjum. Konkurs nie został rozstrzygnięty, ale burmistrz mimo to powierzył mu pełnienie funkcji dyrektora tej szkoły na 10 miesięcy. Pod koniec kwietnia br. w szkole pojawiło się zarządzenie tego dyrektora o zwołaniu posiedzenia Rady Pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii o powierzeniu temu dyrektorowi przez burmistrza stanowiska dyrektora gimnazjum na okres pięciu lat szkolnych w trybie art. 36a, ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.). Czy takie postępowanie burmistrza jest zgodne z prawem? Czy to oznacza, ze burmistrz w takiej sytuacji jak opisana nie musi ogłaszać konkursu na stanowisko dyrektora? Czy Rada Pedagogiczna, która nie widzi współpracy z obecnym dyrektorem, może wyrazić opinię negatywną i czy ma ona wpływ na przedmiotową sprawę? Jak winien wyglądać tryb wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Organ prowadząc podjął uchwałę o likwidacji szkoły podstawowej z dniem 31.08.2013 r. W zamian za odprawę, kilku mianowanym nauczycielom zaproponowano pracę w innej szkole na terenie tej samej gminy. Niestety ma być to praca w niepełnym wymiarze w likwidowanej szkole pracują na pełnych etatach. Wójt gminy chce złożyć nauczycielom pisemne propozycje i oczekuje natychmiastowej odpowiedzi.Nauczyciele chcą pracować jednak nie chcą się zgodzić na ograniczenie etatu. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem. Kolejne pytanie: jakie są obowiązki dyrektora likwidowanej szkoły wobec pracowników obsługi i nauczycieli (terminy wypowiedzeń, rozwiązanie umów o pracę na czas określony i nieokreślony itp.).
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Sześciolatek w szkole – nowelizacja ustawy do konsultacji zewnętrznych
Dzisiaj (8 maja) do uzgodnień i konsultacji społecznych skierowana została nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która zawiera rozwiązania dotyczące obniżenia wieku spełniania obowiązku szkolnego.
Data: 2013-05-09

Czytaj więcej...

 

W gościnie u sześciolatków w białostockiej „dwunastce"
Wspólny taniec i śpiew, recytowanie wierszy, pokonywanie toru przeszkód, skoki na piłce, quiz wiedzy o historii Podlasia oraz wiele innych atrakcji wypełniło program wizyty wiceministra edukacji narodowej Tadeusza Sławeckiego w Przedszkolu Samorządowym Nr 82 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku. W ramach odbytych w dniu wczorajszym (7 maja) spotkań poświęconych reformie obniżenia wieku szkolnego sekretarz stanu w MEN rozmawiał również z rodzicami tegorocznych sześciolatków, przedstawicielami samorządów oraz dyrektorami i nauczycielami przedszkoli i szkół z okręgu białostockiego.
Data: 2013-05-09

Czytaj więcej...

 

Rząd dla przedszkolaków. Ustawa przedszkolna i ponad 200 milionów zł dodatkowych środków
1. Ustawa przedszkolna przyjęta przez Radę Ministrów Niższe opłaty dla rodziców, więcej miejsc w przedszkolach i wsparcie samorządów - to cele przygotowanej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. W stosunku do pierwotnej propozycji MEN wypracowano rozwiązania jeszcze korzystniejsze dla dzieci, rodziców i organów prowadzących. Dotacja z budżetu państwa, którą samorządy będą otrzymywały od września 2013 roku, pozwoli na obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (powyżej 5 bezpłatnych godzin) oraz na stopniowe zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach, tak aby w 2017 roku zapewnić je wszystkim chętnym.
Data: 2013-05-02

Czytaj więcej...

 

Szkoły są gotowe na przyjęcie sześciolatków
Czy szkoły są przygotowane na przyjęcie najmłodszych uczniów i jak samorządy zachęcają rodziców do posyłania sześciolatków do I klasy - mają okazję przekonać się członkowie kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej podczas spotkań organizowanych w całym kraju z udziałem przedstawicieli samorządów, władz oświatowych i rodziców.
Data: 2013-04-16

Czytaj więcej...

 

Egzaminy zawodowe w nowej formule
W kwietniu rozpoczynają się nowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy rozpoczęli naukę po 1 września 2012 r. Pierwszymi zdawanymi przez nich egzaminami są:
Data: 2013-04-15

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Informacja o konferencji na temat żywienia
Data: 2013-05-13

Czytaj więcej...

 

Konferencja: „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji – jak odpowiadać na potrzeby uczniów, rodziców, pracowników szkół i placówek”
Data: 2013-05-13

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do udziału w konkursie „Interaktywny produkt IT”
Data: 2013-05-10

Czytaj więcej...

 

Dolnośląski Konkurs dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i I – III gimnazjum „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze”
Data: 2013-04-15

Czytaj więcej...

 

Internetowa gra edukacyjna o Parlamencie Europejskim
Data: 2013-04-15

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu